Spring naar content
Wij zijn Hertoghs advocaten

For the worst case the best scenario

img-b1
img-b1
img-b1
img-b1
Wij bieden tegenspraak

Wie verdacht wordt van fraude of een geschil heeft met de Belastingdienst krijgt het overheidsapparaat over zich heen.
En dat kent geen genade.

Bij een vastgelopen discussie met de Belastingdienst of een verdenking van fraude, en zéker als het OM je op de hielen zit, zoek je allereerst een veilige haven. Een plek om je verhaal te doen, waar meteen maatregelen worden getroffen om je te beschermen, zakelijk en privé. Bij Hertoghs kun je vertrouwen op de ongeëvenaarde expertise van het kantoor met de grootste bewijsdrang.

Simultaan schaken

Op het snijvlak van fiscaal procesrecht en strafrecht.

Op het snijvlak van fiscaal procesrecht en strafrecht schaken wij simultaan. Hertoghs heeft het specialisme 30 jaar geleden opgezocht en zich sindsdien ontwikkeld tot de absolute top in Nederland. De meerderheid van onze zaken draait om fraude, al kan een geschil ook zuiver fiscaal zijn. Meestal zijn ze echter verbonden en dáárin excelleren de advocaten van Hertoghs.

Als het OM je op de hielen zit, zoek je een veilige haven.

Hertoghs heeft ongeëvenaarde expertise
Het vierogenprincipe van onze advocaten

De best denkbare verdediging.

Het hoogst haalbare kan jaren duren in een rechtszaak. Dus moeten we strategisch werken, soms snoeihard, soms boterzacht. Voor een cliënt kan dat lastig zijn als hij het onrecht voelt branden, als het heet wordt onder zijn voeten. Maar wij weten heel goed wat we doen. We werken altijd als team. Ons vierogenprincipe is onderscheidend in de advocatuur: Over elk document sparren wij met minstens twee personen. Dus ook intern houden wij van tegenspraak. Alle kennis in het kantoor vloeit samen tot de best denkbare verdediging.

De Hertoghs methode van onderhandelen

Wat is het beste resultaat?

De onderhandelingen die wij voeren zijn doorgaans met de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie. Het bijzondere aan onderhandelen met de overheid is dat sprake is van een asymmetrische machtsverhouding. Ambtenaren hebben geen persoonlijk financieel belang bij de uitkomst van een geschil. Een juiste rechtstoepassing staat voor hen centraal. De Hertoghs methode van onderhandelen houdt rekening met deze specifieke verhoudingen. Het bewaken van de procesrechten speelt hierbij een belangrijke rol, alsook de bereidheid om indien mogelijk op het scherp van de snede te procederen. De combinatie onderhandelen en procederen creëert in zoverre een gelijker speelveld.