Skip to content

Bezwaar en beroep in Belastingzaken

Op maandag 19 april 2021 van 13:30 uur tot 16:30 uur geven Roelof Vos en Ron Jeronimus de online cursus “Bezwaar en beroep in belastingzaken” (3 PE). Alle aspecten van bezwaar en (hoger) beroep komen aan de orde! Klik hier voor meer informatie.

 

Inhoud

Uw klant heeft een naheffings- of navorderingsaanslag ontvangen. Hoe voorkomt u boetes en fiscale procedures. Wat zijn de spelregels?

Bij het in bezwaar en beroep gaan tegen een aanslag gelden tal van formele regels en termijnen voor zowel belastingplichtigen als de belastingdienst. Een belangrijke vraag is of er sprake is van opzet als een aangifte te laat en onjuist is ingediend of dat uw klant de aanslag te laat heeft betaald. En hoe gaat u te werk als de belastingdienst (onterecht) een boete oplegt.

In deze cursus leert u hoe u optimaal gebruik kunt maken van het formele procesrecht. U krijgt praktische tips over hoe u uw klant kunt adviseren en bijstaan. Met praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van een bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure aan bod.

Naheffings- en/of navorderingstermijnen
Het indienen van bezwaar of (hoger) beroep
Pro forma bezwaar of motiveren
Motiveringstermijn en is uitstel mogelijk
Uitstel van betaling
Beslistermijn en ingebrekestelling (dwangsom)
Inzage in het dossier en het hoorgesprek
Mediation of andere vormen van buitengerechtelijke afdoening

 

Bestemd voor:
Bedrijfsjuridisch adviseur, Fiscalist vennoot/medewerker, Accountant vennoot/medewerker