Spring naar content

PE-seminar ‘Formele EU-rechtsbeginselen en hun impact op het belastingrecht’ – NOB

Wet op de economische delicten

Wet- en regelgeving komt steeds vaker vanuit Europa. Op initiatief van de sectie Formeel Belastingrecht organiseert de SOB daarom op donderdag 1 december a.s. een PE-seminar ‘Formele EU-rechtsbeginselen en hun impact op het belastingrecht’. De Europese dimensie van het formele recht staat centraal tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst. In het tweede deel gaan de inleiders met name in op de gevolgen voor de Nederlandse belastingpraktijk. Inleiders: Arjo van Eijsden, Anneke Keulemans, Daniël Smit, Walter de Wit en onze Angelique Perdaems!

U wordt vooraf in de gelegenheid gesteld (geanonimiseerde) praktijkvragen in te brengen. Als er geschikte vragen worden aangedragen, zullen deze (of onderdelen daarvan) tijdens de dag worden behandeld (echter helaas geen garantie dat de ingebrachte praktijkvragen daadwerkelijk aan bod komen).

Er kunnen maximaal 50 NOB-leden deelnemen. Inschrijvingen geschieden op basis van binnenkomst aanmelding. Het programma is nog in ontwikkeling. Zodra dit definitief is, zal dit op de website van de NOB worden gepubliceerd.

Tijdsduur: 15.00 uur – 19.00 uur

Locatie: Hotel Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder

PE-punten: 3 (vaktechnisch)

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.