Skip to content

Annotatie NLFiscaal 2016/0875, 22-12-2016, nr. 12 � proceskostenvergoeding taxatiekaart

Annotatie NLFiscaal 2016/0875, 22-12-2016, nr. 12 – proceskostenvergoeding taxatiekaart

 

In editie 12, 2016 van NLFiscaal geeft Lisa van Esdonk-Bongaarts commentaar op het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2787).

 

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak onder meer dat een taxatiekaart niet kan worden aangemerkt als een deskundigenverslag, maar dat het slechts een aanvulling is op het in de bezwaarfase ingebrachte taxatierapport. Voor de vergoeding van de kosten van een dergelijke aanvulling biedt het Besluit proceskosten bestuursrecht geen ruimte. Lisa concludeert onder meer dat dit oordeel van de Hoge Raad in lijn is met zijn eerdere rechtspraak.

 

Lees hier het volledige artikel.