Skip to content
Nieuws & publicaties

Kennisbank

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

#210 BD mag controletaak niet afschuiven op ondernemers, ook niet bij btw-fraude

Ongekend onrecht bij aanpak btw-fraude Door btw-ketenfraude verdwijnen er ieder jaar honderden miljarden aan btw-gelden en bonafide ondernemers…

#209 Omarm de kritische geest en zend hem niet heen!

Kamerlid Pieter Omtzigt[1] is als kritisch Kamerlid de luis in de pels[2] van de regering. Zijn voortdurende inspanningen…

#208 Van wit naar zwart of toch niet?

Over de strafvervolging van witwassen na een rechtsgeldige inkeer Dat het strafrecht meer een ‘optimum remedium’ is geworden…

#207 Fraudejacht in de btw

Op 17 december jl. is het eindverslag aangeboden van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In het verslag, getiteld ‘Ongekend…

#206 Kleinschalig bewijzen, grootschalig bestraffen?

Over niet tenlastegelegde feiten in de straftoemeting In het strafproces probeert men efficiënt om te gaan met grote…

#205 Verstandig spreken is moeilijk, verstandig zwijgen nog veel moeilijker

Het zwijgrecht is in ons nationale recht een groot goed. Artikel 29 Wetboek van Strafvordering schrijft voor dat…

#204 De ene Rotterdamse rechtbank is de andere niet

Zo’n half jaar geleden werd de officier van justitie door de rechtbank Rotterdam niet-ontvankelijk verklaard in zijn vervolging…

#203 Objectieve beoordeling inkeermelding – Je gaat het pas zien als je het doorhebt

In 2014 vroeg de Belastingdienst voor het eerst informatie aan Zwitserland over een groep Nederlandse rekeninghouders van een…

#202 De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt. Landen wisselen…

#201 Het Openbaar Ministerie en de menselijke maat

De Toeslagenaffaire Sinds het rapport over de Toeslagenaffaire staat de menselijke maat weer prominent op de overheidsagenda. Eenieder…

#200 De dga dubbel bestraft?

Una via voorkomt straf na aansprakelijkstelling voor een boete! De belangen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn vaak nauw…

#199 Blauw en groen kleuren ook rood

Het kabinet is afgelopen vrijdag 15 januari gevallen vanwege de Toeslagenaffaire. Eerder die dag kwam de regering met…

#198 Lessen voor het BFT

In de praktijk merken wij regelmatig dat fiscalisten en accountants bezoek krijgen van het Bureau Financieel Toezicht (hierna:…

#197 Mag iedereen straks pleiten bij de Hoge Raad?

Het voeren van een pleidooi bij de Hoge Raad is voorbehouden aan advocaten. Het lijkt erop dat dit…

#196 De fiscale informatieplicht: it’s over when it’s over

In de praktijk zien we steeds meer woon- en vestigingsplaatsonderzoeken in de strijd tegen belastingontwijking. De centrale vraag…

#195 (G)een wolkje aan de lucht voor zonnepanelenondernemingen

Een dak biedt meer dan het spreekwoordelijke dak boven je hoofd. Een dak is tegenwoordig ook een opstelplaats…

#194 De onvoltooide verzending

Ons cassatieteam reageert regelmatig op een conclusie van een Advocaat-Generaal. In deze Hertoghs Beschouwt reageren wij op de…

#193 1 + 1 = 3?

Dat het strafrecht en het fiscale recht onrechtvaardig op elkaar uit kunnen werken wordt duidelijk in een recent…

#192 Meld UBO’s anoniem

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het…

#191 Klikspaan, boterspaan, je mag niet door m’n straatje gaan…

De Belastingdienst ontvangt geregeld (anonieme) meldingen van belastingontduiking. Een zogenaamde ‘klikbrief’ is voor rancuneuze ex-echtgenoten en wraakzuchtige ex-werknemers…

#190 Mediationwetgeving: klaar voor de start!

Inleiding 2020 begon met hoopgevend nieuws op het gebied van mediation: de Minister voor Rechtsbescher­ming, Sander Dekker, kondigde…

#189 De grenzen van de onschuld

De onschuldpresumptie houdt in dat een verdachte voor onschuldig wordt gehouden tot het tegendeel bewezen is én dat…

#188 Een verzuim van het OM

Ook na een verzuimboete geen strafvervolging voor hetzelfde feit   Inleiding Een boete van de fiscus wordt in het…

#187 Niet LinksOM, niet rechtsOM

Bij het invoeren van de informatiebeschikking waren niet alle politici (direct) overtuigd van de noodzaak van de rechtsbescherming…

#186 De ontvanger trekt fiscale trukendoos open; ten onrechte!

De ontvanger is op grond van de Invorderingswet 1990 belast met de invordering van de rijksbelastingen. Deze zelfde…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.