Skip to content
Nieuws & publicaties

Hertoghs Beschouwt

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

Feenstra-Hertoghs-ifacahier_2015_netherlands-IFA

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding

In de Wwft zijn diverse indicatoren opgenomen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een bepaalde transactie ongebruikelijk…

It ain’t over till the fat lady sings

De bijkomende gevolgen voor belastingadviseurs en accountants bij de afronding van een strafzaak   In fraudezaken is het…

De rechtsgeldigheid van een inkeermelding bij groepsverzoeken: terecht of onterecht een discussiepunt?

Tot wanneer kan rechtsgeldig worden ingekeerd na een groepsverzoek? In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst aan meerdere…

Non-conviction based confiscation: eerst het middel, dan de kwaal?

Eind 2020 kondigde demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid middels een brief aan de Tweede Kamer een conceptwetsvoorstel aan. Het…

Alleen samen krijgen we fraude onder controle? TBS&H 2021, nr 2

In het weekend dat ik dit redactioneel typ, wordt in het zuiden des lands geen carnaval gevierd, maar…

Annotatie over verschoningsrecht, cautie en informatiebeschikking

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD…

Een oproep voor een meer materiële invulling van ‘hetzelfde feit’ van het ne bis in idem-beginsel

U mag niet twee keer worden gestraft voor hetzelfde feit. Dat houdt – heel kort gezegd – het…

Vraag & antwoord inkeerregeling

Vraag & antwoord inkeerregeling Belastingdienst Hertoghs advocaten geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over de inkeerregeling m.b.t….

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete?

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld,…

Kroniek ondernemingsstrafrecht – Tweede helft 2020

In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…

Handel in merkvervalste goederen; uitsluiting kostenaftrek geen punitief karakter

Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 14 januari 2021. Ons cassatieteam reageert regelmatig op conclusies van een advocaat-generaal…

Praktijkindicatoren intracommunautaire btw-(carrousel)fraude

Mr. R.J. de Jong in BTW-Bulletin 2021/1, januari 2021 De Belastingdienst hanteert bij fraudebestrijding diverse algemene indicatoren van…

Coronacrisis en de btw: voorkomen is beter dan genezen

Mr. R. Vos, BTW-bulletin, 2020/82 Al vlot na het uitbreken van de coronacrisis stond de overheid met de…

Feenstra Delikt Delinkwent fiscaal strafrecht nemo tenetur carrousselfraude

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

NLF 2019/1610 Juiste navorderingsaanslag; kwade trouw; geen schending ne-bis-in-idembeginsel

X (belanghebbende) dreef van 1999 tot in 2013 een onderneming waarin softdrugs, niet-alcoholische dranken en snoep werden verkocht….

rubriek ‘Fiscaal strafrecht’, Feenstra. TBS&H 2018-1

In de vorige kroniek werd al gerefereerd aan de mededelingen van de staatssecreCaris van Financien dat de inkeerregeling…

NLF 2017/2870: Immateriele schadevergoeding: redelijke termijn voor uitspraak om vergoeding

Hof Den Bosch heeft op 18 april 2013 uitspraken gedaan in procedures met betrekking tot aan Xl en…

Weigering van rechten bij btw-fraude, straf of maatregel, Feenstra. BTW-Bulletin 2016-57

De ontwikkelingen rondom de jurisprudentie over btw-fraude houden de gemoederen flink bezig. Onlangs wees de Hoge Raad, verrassend…

Boete aan fiscale eenheid OB wettelijk niet mogelijk! Taxlive 15-3-18

De Belastingdienst kan geen verzuim- en vergrijpboetes opleggen aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Door een leemte…

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure – NL Fiscaal 23-10-2020

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 23 oktober 2020 De Hoge Raad gaat in…

Feenstra fiscaal strafrecht DD LJN BZ 3640 LJN BZ9607 LJN BW7156

Fiscaal Strafrecht. In het afgelopen half jaar hebben zich weinig vermeldenswaardige ontwikkelingen op het gebied van het fiscale…

Boetes BZM verlaagd tot symbolische bedragen NTFR 2017/631

Belanghebbende heeft ongeveer tweehonderd vrachtauto’s. Een van de motorrijtuigen is een zwaar motorrijtuig. Dit motorrijtuig heeft op 23…

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen. TBS&H 2018, nr.3

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen Mr. K.M.G. Demandt en mr. P.C….

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent?

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent? Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. G.M. Boezelman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr….

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.