Skip to content
Nieuws & publicaties

Kennisbank

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

Vraag & antwoord inkeerregeling

Vraag & antwoord inkeerregeling Belastingdienst Hertoghs advocaten geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over de inkeerregeling m.b.t….

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete?

De belastingplichtige aan wie een boete is opgelegd, kan diverse boeteverweren voeren. Als een deskundig adviseur is ingeschakeld,…

Kroniek ondernemingsstrafrecht – Tweede helft 2020

In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verschijnt halfjaarlijks een kroniek ondernemingsstrafrecht, met de laatste ontwikkelingen op…

Handel in merkvervalste goederen; uitsluiting kostenaftrek geen punitief karakter

Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 14 januari 2021. Ons cassatieteam reageert regelmatig op conclusies van een advocaat-generaal…

Praktijkindicatoren intracommunautaire btw-(carrousel)fraude

Mr. R.J. de Jong in BTW-Bulletin 2021/1, januari 2021 De Belastingdienst hanteert bij fraudebestrijding diverse algemene indicatoren van…

Coronacrisis en de btw: voorkomen is beter dan genezen

Mr. R. Vos, BTW-bulletin, 2020/82 Al vlot na het uitbreken van de coronacrisis stond de overheid met de…

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure – NL Fiscaal 23-10-2020

(On)mogelijkheden in de cassatieprocedure Mr. A.J.C. Perdaems in NL Fiscaal, 23 oktober 2020 De Hoge Raad gaat in…

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen. TBS&H 2018, nr.3

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen Mr. K.M.G. Demandt en mr. P.C….

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent?

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent? Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. G.M. Boezelman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr….

Column: Keeping up appearances

Column: Keeping up appearances Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr.drs. A.D.M. Roerink, BijzonderStrafrecht.nl, 23 juli 2013 Schone…

Cursus navordering – september 2020

Cursus navordering Bij navordering wordt al snel gedacht dat een inspecteur een nieuw feit moet bewijzen. Maar ook…

KrakVet: geen samenwerkingsplicht lidstaten bij dubbele heffing, wel plicht tot teruggaaf? BtwBrief 2020/58

KrakVet: geen samenwerkingsplicht lidstaten bij dubbele heffing, wel plicht tot teruggaaf? Mr. R.J. de Jong in BtwBrief 2020/58…

A-G geeft voorwaarden aan voor btw-vrijstelling bij invoer. NLF 2018/0755

A-G geeft voorwaarden aan voor btw-vrijstelling bij invoer Mr. A. Wolkers in NLF 2018/0755   Arjan Wolkers geeft…

Het bankgeheim ontrafeld

Het bankgeheim ontrafeld Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. G.H. Ulrich, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, nr….

De (para)medische vrijstelling. BTW-bulletin 2020/47

De (para)medische vrijstelling Mr. R. Jeronimus in BTW-bulletin 2020/47 De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening zorgt al…

Inkeer moet blijven

Inkeer moet blijven Een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017/4 De Staatssecretaris…

Een onvervalst causaal verband?

Een onvervalst causaal verband? Mr. J.N. de Boer en mr. A.C.M. Klaasse in DD, 2020/52 Wanneer wordt wit geld…

Vragen staat vrij: prejudici�le vragen aan de Hoge Raad – TFB 2020/5

Vragen staat vrij: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad Mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2020/5 Sinds 1 januari…

Strafrechtelijke vervolging van belastingadviseurs, gelukkig eerder uitzondering dan regel

Strafrechtelijke vervolging van belastingadviseurs, gelukkig eerder uitzondering dan regel   Mr. A.A. Feenstra en mr. I. Leenders, Tijdschrift…

De weigering van het nultarief bij vermeende fraude in het buitenland. BTW-bulletin 2020/33

De weigering van het nultarief bij vermeende fraude in het buitenland: een inbreuk op het btw-systeem Mr. R….

De fijne kneepjes van navordering – Het Register 2020/3

De fijne kneepjes van navordering Mr. A.J.C. Perdaems in Het Register, juni 2020 De Belastingdienst legt regelmatig navorderingsaanslagen…

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018 Mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra in WFR 2019/7 Eind…

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op. BTW-Bulletin 2020/2

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op! Mr. R. Jeronimus en mr. D.C. Molenaars in…

Een onvervalst causaal verband? – DD 2020/52

Een onvervalst causaal verband? Mr. J.N. de Boer en mr. A.C.M. Klaasse in DD, 2020/52 Wanneer wordt wit geld…

Het belang van privacy in het strafrecht. TBS&H, 2020-2

Het belang van privacy in het strafrecht Mr. J.R.J. Gijsen en mr. G.M. Boezelman in TBS&H 2020-2 Strafrechtelijke beslissingen worden…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.