Spring naar content

Disclaimer

Group 2

Deze website is van algemene aard. Uiteraard besteden wij de nodige zorg en aandacht om u via de website van Hertoghs advocaten op de hoogte te houden van informatie over onze praktijk. Toch kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel up to date is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze website. Hertoghs advocaten-belastingkundigen B.V., haar aandeelhouders, directie en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website en informatie(bronnen) daarop. Informatie die via de website wordt verzonden is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.