Skip to content

Eerste aandachtspunten

  • Vraag wie ze zijn en wat ze komen doen.
  • Verzamel zoveel mogelijk informatie maar verstrek geen informatie.
  • Bel uw advocaat en zorg dat u hem in persoon te spreken krijgt (indien u geen advocaat heeft, kunt u ons bellen op +31 (0)88-520 22 66, of buiten kantooruren op +31 (0)6 – 55 71 30 22).
  • Op vragen van de FIOD hoeft u niet te reageren. Doe dat ook niet.
  • Geeft u toch antwoord, doe dat dan alleen als u 100% zeker weet dat het antwoord juist is en de consequenties overziet.
  • Zorg steeds dat u weet wat u al heeft verklaard en dat uw verklaring juist wordt vastgelegd.

Verklaring indien u als verdachte wordt gehoord

Mij is verteld dat ik verdachte ben.

Ik verzoek u mij in de gelegenheid te stellen om mijn advocaat te bellen. Ik vraag u om de processtukken voor mijn advocaat klaar te leggen zodat ik deze samen met mijn advocaat kan bekijken. Als u mij daarna gaat verhoren, wil ik dat mijn advocaat daarbij aanwezig is.

Tenminste totdat ik met mijn advocaat heb gesproken over de verdenkingen tegen mij en de daaraan ten grondslag liggende stukken, doe ik een beroep op het mij als verdachte toekomende zwijgrecht. Ik zal uw vragen dus niet beantwoorden. Ik vraag u dit zwijgrecht te respecteren. Of ik later op uw vragen antwoord geef, zal ik met mijn advocaat bespreken.