Skip to content

‘Wwft Verplicht’ | Anke Feenstra

witwassen

Op donderdagmiddag 23 juni 2022 geeft   de online cursus ‘Wwft Verplicht’. Na de cursus volgt een lezing ‘Verweer bij tuchtzaken’ door Inge Schouwink.

In twee uur tijd praat Anke u bij over de richtsnoeren bij de Wwft en het toezicht op naleving van de wet. Met het volgen van de cursus voldoet u direct aan uw bijscholingsverplichting Wwft van de Orde van Advocaten (ook als u geen Wwft zaken doet). De cursus maakt onderdeel uit van onderstaand programma dat is samengesteld in samenwerking met Inge Schouwink, maar is ook los te boeken.

Programma:

13:55 uur aanvang en welkomstwoord
14:00 – 15:00 uur ‘Wwft Verplicht’ door Anke Feenstra | 2 PO (J)
15:00 – 15:05 uur korte pauze
15:05 – 16:05 uur vervolg ‘Wwft Verplicht’
16:05 – 16:15 uur korte pauze
16:15 – 17:15 uur ‘Verweer bij tuchtzaken’ door Inge Schouwink | 1 PO (J)

Klik    voor meer infomatie en om u aan te melden.