Skip to content
Expertise

Dutch Caribbean

Our firm also provides high-quality services in relation to criminal investigations in the Dutch Caribbean, from tax fraud to money laundering, corruption, deception or embezzlement and the Money Laundering and Terrorism Financing (Prevention) Act.

This also holds true in the event of conflicts with the tax authorities and tax-related cassation proceedings. Whether it concerns a tax audit, a voluntary disclosure case, a revised tax assessment or tax mediation, we’ll be able to assist you in the Dutch Caribbean from our base in the Netherlands, in part owing to our close collaboration with other professionals from law firms and tax advisory practices, and the audit and notarial professions.

     

Contact our specialists

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Knowledge articles on this topic (in Dutch)

Succes in cassatie: eerste fiscaal Antilliaans cassatieberoep gegrond. Hoge Raad 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1988

Op 11 december 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een door ons cassatieteam ingesteld cassatieberoep. De…

Read more

#143 Bestuurlijke boete van Afl. 50,000.00 aan Arubaans trustkantoor geen “draconische” boete

In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wordt ook in de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in…

Read more

Wegwijs door het Caribisch fiscaal strafrecht. TBS&H 2019, nr 3

Voor het Caribische nummer van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving heeft Kim Demandt, met dank aan…

Read more

Overpeinzingen over omkoping en belastingfraude in het Caribische deel van het Koninkrijk. TBS&H 2019, nr 3

In hun bijdrage voor de Caribische editie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving schrijven Kim Demandt…

Read more

Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk: nieuwe ontwikkelingen. TBS&H 2018, nr 3

In het voorjaar 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten een aantal belangwekkende uitspraken gedaan…

Read more

Annotatie bij vonnis in de zaak Tromp (Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167). TvS&O 2018, nr 1

In het najaar van 2017 heeft het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao een lezenswaardig vonnis gewezen. Het…

Read more