Spring naar content
Expertise

Internationale financiële strafzaken

De samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse opsporingsdiensten en autoriteiten is de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Wetgeving die internationale informatie-uitwisseling mogelijk maakt is ruim aanwezig en geïmplementeerd in de nationale wetgeving van verschillende landen.

Ook zijn steeds meer internationale samenwerkingsverbanden opgezet tussen de verschillende opsporingsinstanties en autoriteiten die informatie-uitwisseling ook daadwerkelijk toepassen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat steeds meer financiële fraudezaken een internationaal karakter hebben gekregen. Dat geldt bij uitstek voor witwaszaken.

European Public Prosecutor’s Office

Sinds juni 2021 is ook het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) zijn activiteiten begonnen. Dit orgaan is bevoegd tot het onderzoeken, vervolgen en bij de nationale rechter aanklagen van strafbare feiten die de EU schade opleveren. Het gaat dan om bepaalde vormen van fraude en corruptie. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude met een belang van meer dan 10 miljoen euro. Maar ook bestrijding van witwassen en corruptie staan hoog op de agenda.

Onze advocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de activiteiten van EPPO om u bij te staan indien u met een dergelijk onderzoek wordt geconfronteerd.

Internationale rechtshulp

In onderzoeken met een buitenlandse component worden opsporingsbevoegdheden uitgevoerd aan de hand van een internationaal rechtshulpverzoek.

De Nederlandse autoriteiten geven veelvuldig uitvoering aan rechtshulpverzoeken van buitenlandse autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een doorzoeking van een bedrijfspand of beslaglegging op diverse gegevens.

Maar ook omgekeerd verzoekt Nederland met regelmaat rechtshulp aan buitenlandse autoriteiten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het vergaren van informatie ten behoeve van het Nederlandse onderzoek, zoals verhoren van verdachten en getuigen of de beslaglegging op vermogen op bankrekeningen in het buitenland of buitenlands onroerend goed.

 

Sinds enige jaren is ook het European Investigation Order (EIO) (EOB) van kracht. Met het EOB kunnen een korte termijn onderzoekshandelingen binnen de EU worden uitgevoerd. Niettemin kan ook tegen de inbeslagname van voorwerpen of gegevens op basis van het EOB een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Veelvoorkomend is ook de rechtshulp in ontnemingsprocedures. Een figuur die hierbij steeds vaker voorkomt is asset sharing, waarbij staten op grond van verdragen de opbrengsten van de ontneming kunnen verdelen.

Expertise Hertoghs Advocaten

Onze advocaten zijn goed op de hoogte van de nationale wet- en regelgeving en de verdragen tussen landen die van toepassing zijn en de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend. Ook hebben onze advocaten veel ervaring met de rechtsmiddelen die de wetgeving in andere landen biedt. Ook hebben onze advocaten een ruim internationaal netwerk om zo nodig snel en adequaat bijstaand in te schakelen buiten de Nederlandse landsgrenzen.

Contact our specialists

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Kennisartikelen over dit onderwerp

Sorry, we konden geen publicaties vinden. Probeer andere zoekterm(en).