Skip to content
Expertise

Collection of taxes and liability

The tax inspector is responsible for determining tax assessments and the tax collector will collect the tax due. The collector has extensive powers in this regard, including the option of enforced collection by writ of execution, which orders a taxpayer to pay their tax “in the name of the King”. Failure to pay is subject to direct enforcement measures (such as seizure) by the tax bailiff.

Collection measures

The tax collector may decide to institute collection measures. These measures are, for the most part, set out in the Dutch Collection of State Taxes Act 1990 (link to page in Dutch). The tax collector will start by instructing the taxpayer to pay the tax debt. If the taxpayer fails to comply, the Collection of State Taxes Act offers a number of options for holding third parties liable for the tax debt. If the taxpayer is an entity with legal personality, for instance, its directors may be held liable for some of the entity's tax debts if they are guilty of mismanagement. This is governed by complex statutory provisions in which reporting inability to pay plays a crucial role.

The list of liability provisions is practically endless. They include vicarious supply chain and hirer's liability, the liability of substantial interest holders and the liability of members that form a fiscal unity for VAT. The tax authorities have preference over most other creditors.

Open collection system

And if that were not enough, the tax authorities can also make use of an open collection system which means that they can use the collection options that are open to “regular” creditors. They can, for instance, institute bankruptcy proceedings against a taxpayer or bring an action against a taxpayer on the basis of an unlawful act.

Specialist support in tax collection procedures

Het invorderingsrecht is een uiterst complex rechtsgebied dat een scala aan vergaande bevoegdheden toekent aan de ontvanger. Deze bevoegdheden kunnen variëren van het leggen van beslag op eigendommen tot het innen van belastingen en boetes. Tegelijkertijd wordt vaak geconstateerd dat de rechtsbescherming tegen invorderingsmaatregelen te wensen overlaat. Juist dan is de bijstand van een ter zake gespecialiseerde advocaat onontbeerlijk.

Als u geconfronteerd wordt met invorderingsmaatregelen of vragen heeft over uw rechten en mogelijkheden in het invorderingsproces, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten. Ons team van ervaren advocaten staat klaar om u te ondersteunen en te adviseren in deze complexe en vaak uitdagende kwesties. Wij begrijpen de onzekerheid die gepaard gaan met invorderingsproblemen en zullen er alles aan doen om u te helpen een oplossing te vinden die recht doet aan uw belangen.

 In a nutshell

Tax assessment

Collection measures

The Dutch Tax Collection Act of 1990 (IW)

Seizure

Open invorderingsysteem

Contact our specialists

P.J. (Peter) van Hagen

R. (Roelof) Vos

Knowledge articles on this topic (in Dutch)

#317 Een “eigen beursje” voor de ontvanger (integrale proceskosten en schadevergoeding)

Het Bossche hof heeft de ontvanger onlangs veroordeeld tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van een belanghebbende[1]….

Read more

#239 Code rood na de coronasteun

Het kabinet heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen ingezet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen. Ondanks dat…

Read more

#186 De ontvanger trekt fiscale trukendoos open; ten onrechte!

De ontvanger is op grond van de Invorderingswet 1990 belast met de invordering van de rijksbelastingen. Deze zelfde…

Read more

#100 Fiscale rechtsbescherming bij invordering: wel uitstel maar geen afstel graag

Administratief beroep Tegen de afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling, de intrekking van verleend uitstel of…

Read more

#: Is het al woensdag? Vaklunch.nl

Vijf jaar geleden lanceerden Hertoghs advocaten Mariëlle Boezelman en Judith de Boer vaklunch.nl. Iedere woensdag tijdens het lunchuur…

Read more

Hof corrigeert door rechtbank gehanteerde wegingsfactor proceskosten van 0,25 naar 1. Annotatie NTFR 2016/1290

Belanghebbende heeft ter zake van de registratie van achttien personenauto’s aangifte BPM gedaan. Tegen de op aangifte voldane…

Read more

Wordt de soep wel zo heet gegeten als zij werd opgediend? FPB 2013, nr 13

Angelique Perdaems en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990,…

Read more