Spring naar content
News and publications

Kennisartikelen

Hertoghs is committed to gathering and sharing knowledge. We keep close track of developments in our field and we like to be an early adopter. We’re always keen to embrace relevant trends and integrate new methods into our service provision. Our professionals get together every week to discuss the news, the impact of new developments on our clients, case law and publications in professional journals. Our publications are in Dutch. If you are interested in receiving an English translation of a particular publication, please let us know.

#295 Procesafspraken: appelleren, het kan verkeren

Het hof Arnhem-Leeuwarden sluit in hoger beroep (alsnog) aan bij procesafspraken die voorafgaand aan de behandeling van de…

Discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen

Over de discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen – TBS&H 2022, nr. 5. Een…

#294 Vestigingsplaats en navordering: casseren graag!

In deze Hertoghs Beschouwt staat het formele belastingrecht in de spotlights. Een uitspraak van Hof Den Haag[1] waarin…

Wat niet weet, deert wél. Vaklunch.nl #501

Bij klassieke poortwachtersberoepen wordt kennis van de Wwft in beginsel verondersteld. Als zij de regels niet naleven, komt…

#293 De Verenigde Poortwachters

Het heeft even geduurd, maar eind oktober heeft het kabinet eindelijk het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Met…

Ongeschikte strafbeschikking. Vaklunch.nl #500!

Het recent door de Hoge Raad gepubliceerde toezichtrapport ‘Buiten de rechter OM’ concludeert dat het OM grotendeels voldoet…

#292 Procesafspraken: de wetgever aan zet

Procesafspraken maken al geruime tijd onderdeel uit van het strafrechtelijke landschap, maar door het gebrek aan kaders en…

Geen sprake van schending nemo-teneturbeginsel – NLF 2022/2127

Niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken (nemo-teneturbeginsel). Daarentegen is de belastingplichtige verplicht informatie…

Civiele acties door het OM: een gewaarschuwd mens… Vaklunch.nl #499

Het Openbaar Ministerie begeeft zich steeds vaker buiten het klassieke domein van het strafrecht. Mariëlle Boezelman bespreekt in…

Vaklunch.nl

Every Wednesday at lunchtime, we share an article on a subject that amazes us.

Every day, lawyers are inundated with case law, new legislation, rules and scientific articles. Sometimes you can't see the wood for the trees. How do you use all that information in practice?

Every Wednesday at noon, we publish an article on vaklunch.nl about a subject that surprises, excites or delights us. Our articles are always manageable in terms of length and content: perfect for your lunch break.