Skip to content
News and publications

Knowledge articles

Hertoghs is committed to gathering and sharing knowledge. We keep close track of developments in our field and we like to be an early adopter. We’re always keen to embrace relevant trends and integrate new methods into our service provision. Our professionals get together every week to discuss the news, the impact of new developments on our clients, case law and publications in professional journals. Our publications are in Dutch. If you are interested in receiving an English translation of a particular publication, please let us know.

Want to receive our blog Hertoghs Beschouwt (in Dutch)?

Register for Hertoghs Beschouwt

Forumshoppen bij (ne) bis in idem. BijzonderStrafrecht.nl

Anke Feenstra en Dorien Roerink geven commentaar op een recentelijk door het Hof van Justitie van de Europese…

De race om bodemzaken. VFP 2013/43

Angelique Perdaems en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990,…

Vaklunch.nl: het Chambaz arrest

Een directeur van een bierbrouwerij, een Duitse vertegenwoordiger en een Zwitserse skileraar werden binnen de Europese (straf)advocatuur “wereldberoemd”…

FIRST Fiscale Bedrijvendag

Op 20 februari vertegenwoordigen Ivo Leenders en Mariëlle Boezelman ons kantoor op de Fiscale Bedrijvendag van fiscale studievereniging…

Getuigenbewijs in het fiscaal bestuursrecht. TFB 2013, nr 4

De wet bepaalt dat de belastingrechter de opgeroepen en verschenen of meegebrachte getuige in beginsel dient te horen….

Wetsvoorstel AWR: ingewikkelder kunnen ze het niet maken?! NTFR 2012/2620

Het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ is tot 18 oktober 2012 ter consultatie aangeboden. In dit artikel…

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Elk voordeel heeft zijn nadeel. TvS&C 2012, nr 5

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel staat hoog op de politieke agenda en daarmee ook hoog op de prioriteitenlijst…

Profiel van een blijvertje (wie mag medewerker worden?). Advocatenblad.nl

Een fragment: “Blijvertje? Als je alle genoemde kenmerken en eigenschapen van een geschikte stagiaire aan de kant zet…

Vaklunch.nl

Every Wednesday at lunchtime, we share an article on a subject that amazes us.

Every day, lawyers are inundated with case law, new legislation, rules and scientific articles. Sometimes you can't see the wood for the trees. How do you use all that information in practice?

Every Wednesday at noon, we publish an article on vaklunch.nl about a subject that surprises, excites or delights us. Our articles are always manageable in terms of length and content: perfect for your lunch break.