Skip to content

Informatiebeschikking; cautie; door schending verschoningsrecht verkregen informatie. Annotatie NLF 2021/1109

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD en de inspecteur hebben een ordner waarop staat ‘advocaat informatie’ in beslag genomen en de informatie gebruikt in het onderzoek naar de belanghebbende. Angelique Perdaems annoteert dit arrest in NLFiscaal. Daarin licht zij toe dat de door de staatssecretaris voorgestelde beperkingen van het verschoningsrecht terecht worden afgewezen. Ook betoogt zij dat de rechtsbescherming tekort wordt gedaan bij de oordelen van de Hoge Raad over de cautie en de informatiebeschikking.

Lees meer.

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems