Skip to content

Belastingplan 2020: aanscherping inkeerregeling en openbaarmaking medepleegboete

18 September 2019

Gisteren is tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat in het belastingplan 2020 een verdere aanscherping van de inkeerregeling is opgenomen. Dat houdt in dat inkeer vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk is voor alle box 2-inkomen en voor binnenlands box 3-vermogen. Sinds 1 januari 2018 was inkeer voor buitenlands box 3-vermogen al niet meer mogelijk. De inkeerregeling wordt dus verder beperkt.

Daarnaast zet het kabinet het plan door om vergrijpboetes die aan medeplegers zoals adviseurs worden opgelegd openbaar te maken. Ook dit voorstel wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. Nieuw ten opzichte van de eerdere plannen is dat openbaarmaking mogelijk wordt voor medepleegboeten die na 1 januari 2020 worden opgelegd. Ook wordt meer aandacht besteed aan de belangenafweging bij publicatie. Nadat het besluit tot openbaarmaking onherroepelijk vaststaat, vindt door de Belastingdienst nog een belangenafweging plaats waarbij van publicatie kan worden afgezien als de persoon bijvoorbeeld niet meer werkzaam is als adviseur of als het een eerste boete is. Wij gaan de stukken bestuderen en besteden hier in de aankomende Hertoghs Beschouwt aandacht aan. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Angelique Perdaems  or Anke Feenstra.