Skip to content

Box3-arresten – NLF 2022/1094 en 1095

13 June 2022

De Hoge Raad wees op 20 mei 2022 twee arresten over box 3. Deze arresten geven verduidelijkingen na het kerstarrest.

Zo is geoordeeld dat het kerstarrest van 24 december 2021 ‘nieuwe jurisprudentie’ is, waardoor een verzoek om ambtshalve vermindering niet hoeft te worden toegewezen. En in het tweede arrest geeft de Hoge Raad verduidelijkingen over de massaal bezwaarprocedure: de massaalbezwaarmaker die het niet eens is met het verleende rechtsherstel kan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen. Angelique Perdaems annoteert deze arresten over box 3 in NLFiscaal.

NLF 2022/1094: NL Fiscaal – annotatie A.J.C. Perdaems – ‘Massaalbezwaarprocedure box 3; rechtsbescherming voor omvang rechtsherstel

NLF 2022/1095: NL Fiscaal – annotatie A.J.C. Perdaems – Geen box 3-compensatie voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems