Skip to content

Cassatiecursus deel 2

Ook het tweede deel van de cassatiecursus is nu te volgen bij PE-Academy.

Hierin bespreekt    arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad. Hoe vindt u de arresten die in bredere zin inzetbaar zijn, doordat deze algemene rechtsregels bevatten? Deze rechtsregels kunt u gebruiken bij het innemen van een standpunt in de aangifte of het opstellen van een advies.

Wat is het verschil tussen inspecteur met een hoofletter of kleine letter? Maar ook welke conclusies kunnen wel en niet worden getrokken uit een arrest dat met toepassing van art. 81 RO wordt afgedaan?

 

Wilt u meer weten over het voeren van een cassatieprocedure neem dan contact op met   .

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems