Skip to content

De FIOD op de stoep bij shortstay-woningen

07 May 2019

Onlangs kwam in het nieuws dat de FIOD onderzoek doet naar mogelijk misbruik van de btw-regeling met shortstaywoningen.

Bij deze regeling voor shortstay gaat om het verstrekken van logies aan personen die daar slecht voor een korte periode verblijf houden. Met gebruik van de btw-regeling (tabelpost B11) is de ondernemer, in tegenstelling tot vrijgestelde verhuur, in het geval van shortstay over de huur 9% btw verschuldigd. Als direct gevolg hiervan heeft diezelfde ondernemer ook het recht op vooraftrek van btw op kosten die met de shortstay samenhangt – bijvoorbeeld de aanschaf of een verbouwing van een pand.

De vraag of sprake is van shortstay laat zich met name beantwoorden door de aard en de duur van het verblijf. Er moet namelijk sprake zijn van ‘verblijf voor een korte periode’. De Staatssecretaris merkt hierover op dat hiervan ieder geval sprake is als gasten feitelijk maximaal zes maanden in een accommodatie verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijk leven niet daarnaar verplaatsen.

In het geval dat toch sprake zou zijn van verhuur voor een langere periode dan zes maanden, dan is daarmee niet gezegd dat geen sprake is van shortstay. Het is dan aan de verhuurder om aannemelijk te maken dat toch sprake is van een ‘verblijf voor een korte periode’ omdat de huurder het middelpunt van het maatschappelijk leven niet daarnaar heeft verplaatst. Met name wanneer ‘het middelpunt van hun maatschappelijk leven’ wel of niet is verplaatst brengt vele discussies met zich mee die wij in de praktijk veel voorbij zien komen.

Voor een shortstay-ondernemer kan een weigering van de shortstay btw-regeling met terugwerkende kracht tot grote btw-consequenties leiden. Naast dat de inspecteur de volgens hem onterechte geclaimde voorheffing wil naheffen kan de ondernemer ook aanlopen tegen de zogenoemde herzieningsperiode van onroerend goed.

Wilt u meer weten over deze problematiek? Neem dan vooral contact op met Roelof Vos  or Ron Jeronimus.