Skip to content

Discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen

Over de discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen – TBS&H 2022, nr. 5. Een oogje dichtknijpen, of de coffeeshop uitknijpen?

In een bijdrage voor Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving bespreken Anke Feenstra and Maaike Coenen de ontnemingszaak van coffeeshop Checkpoint, waarbij interessante overwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de fiscale behandeling van ontneming en de matiging van de betalingsverplichting wegens de faciliterende rol van de overheid als het gaat om het gedoogbeleid.

De wijze waarop de overheid omgaat met handhaving van wet- en regelgeving heeft ook zijn doorwerking in de strafrechtelijke jurisprudentie. Anke en Maaike bespreken een aantal aspecten die in het oog springen in de ontnemingszaak van coffeeshop Checkpoint, namelijk de discutabele rol van de overheid die heeft gefaciliteerd dat het wederrechtelijk verkregen voordeel zo hoog is opgelopen, en de fiscaliteit in het licht van de ontnemingsmaatregel.

Welke lessen kunnen wij nu trekken uit deze (wel heel bijzondere) bijzondere strafzaak? Vanuit onze advocatuurlijke rol hechten wij veel waarde aan de scherpe kanttekeningen bij de faciliterende rol van de overheid. Belangrijkste les? Je kunt als overheid niet jarenlang een oogje dichtknijpen en vervolgens rücksichtslos de gecreëerde winsten opeisen. Hoewel het overtreden van gedoogvoorwaarden wel de route van ontneming openzet, is de discutabele rol van de overheid een factor die op de billijkheid van de betalingsverplichting van invloed is.

Daarnaast is het in 1998 door de Hoge Raad genoemde fiscale mechanisme 25 jaar na dato nog steeds onderwerp van discussie. De les die specifiek uit deze cassatiezaak voortvloeit, is dat het fiscale mechanisme had moeten worden onderbouwd, zowel in feitelijke aanleg als in cassatie. Maar, is meer in algemene zin de conclusie niet gerechtvaardigd dat dit mechanisme aan vervanging toe is?

Lees meer in TBS&H 2022, nr. 5: Een oogje dichtknijpen of de coffeeshop uitknijpen – over de discutabele rol van de overheid bij gedogen wetsovertredingen.

Gepubliceerd door onze specialist:

A.A. (Anke) Feenstra

M. (Maaike) Coenen