Skip to content

Een onvervalst causaal verband? DD 2020/52

Wanneer wordt wit geld zwart en kan het dus worden witgewassen? Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden, zeker als valsheid in geschrift als gronddelict voor witwassen wordt aangemerkt. Er dient causaal verband te bestaan tussen een gronddelict en het voorwerp dat wordt witgewassen.

Onlangs heeft de Hoge Raad zich in de arresten aangaande SNS Property Finance uitgelaten over de vereiste causaliteit en in welke gevallen een vals geschrift een voordeel kan opleveren. Aan de hand van deze en andere jurisprudentie geven An Klaasse en Judith de Boer in dit artikel in Delikt & Delinkwent handvatten om te beoordelen of voldaan is aan de vereiste causaliteit tussen het gronddelict en het voorwerp dat zou zijn witgewassen.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

J.N. (Judith) de Boer