Skip to content

Is de nieuwe digitax een ongeoorloofde omzetbelasting? BTW-bulletin 2018/91

Op 21 maart 2018 presenteerde de Europese Commissie plannen voor een nieuwe Europese digitax, die moet verzekeren dat digitale bedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple hun ‘fair share’ betalen binnen de Unie.  Deze nieuwe belasting wordt inmiddels in de wandelgangen vanwege de doelgroep ook wel de “GAFA tax” en “digital services tax” (digitale dienstenbelasting) genoemd. Kort samengevat beoogt de Europese Commissie een nieuwe (tijdelijke) indirecte belasting in te voeren, die wordt geheven op specifieke vormen van digitaal gegenereerde omzet. In het decembernummer van het BTW-bulletin hebben Roelof Vos en Reinder de Jong een beschouwend artikel gepubliceerd.

Sinds het ten perse gaan van dit artikel zijn er weer de nodige ontwikkelingen. Op de ECOFIN top van 4 december 2018 hebben de Ministers een openbaar oriënterend debat gehouden over het uitgewerkte voorstel. Na een grondige analyse van alle technische vraagstukken heeft het voorzitterschap op 29 november 2018 een compromis­tekst ingediend met de elementen die de meeste steun kregen van de lidstaten. In dit stadium kon een aantal delegaties de tekst om politieke redenen uit principe echter niet goedkeuren, terwijl anderen nog niet tevreden zijn over een aantal specifieke punten in de tekst. De tekst kreeg niet de nodige steun en werd nog niet in detail besproken. Wel hebben de Ministers een gezamenlijke verklaring van de Franse en de Duitse delegatie besproken. Frankrijk en Duitsland hebben in deze “joint declaration” – kort samengevat – aangegeven dat zij bij voorkeur in OESO, G20 en G7 verband overeenstemming willen bereiken over een digitale dienstenbelasting, die nadien kan worden geïmplementeerd in Europese wetgeving. De voorgestelde (tijdelijke) digitax zou zich tot die tijd slechts moeten beperken tot een omzetbelasting van 3%, die enkel gericht is op advertentie-inkomsten. De Raadsgroep werkt nu voort op basis van de laatste compromis­tekst van het voorzitterschap en de door Frankrijk en Duitsland voorgestelde elementen, om alsnog zo snel mogelijk een akkoord te bereiken. Eind oktober werd al bekend dat het Verenigd Koninkrijk in april 2020 een eigen “digital service tax” in zal voeren en ook Italië heeft laten weten een eigen Italiaanse digitax in te voeren als er geen Europees akkoord wordt bereikt. Mogelijk speelt bij enkele lidstaten op de achtergrond de angst voor Amerikaanse vergeldingsacties ook nog een rol; de digitax richt zich immers met name op de Amerikaanse techreuzen. Vanwege de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen is er niettemin veel druk om in Europees verband voor mei 2019 een akkoord te bereiken.

Meer lezen.

Gepubliceerd door onze specialist:

R. (Roelof) Vos

R.J. (Reinder) de Jong