Skip to content

Succesvolle fiscale mediation. Nederlandse Mediation 2022/33

Een jarenlang voortdurend conflict tussen de Belastingdienst en belastingplichtige is na een uitspraak van de rechtbank, hangende het hoger beroep, door partijen via fiscale mediation buitengerechtelijk afgewikkeld. Op deze manier komt er niet alleen een einde aan het geschil, maar is eveneens aandacht besteed aan de emoties van de belastingplichtige die dit jarenlange conflict met zich mee hebben gebracht en de manier waarop het conflict door de Belastingdienst is ervaren. In een vaststellingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor de in geschil zijnde jaren en zijn eveneens de consequenties vastgelegd voor de nog in te dienen aangiften.

Diede Molenaars en Kim Demandt reflecteren als partijbegeleiders, advocaten van de belastingplichtige, in het tijdschrift Nederlandse Mediation op deze geslaagde mediation.

Read more

 

Gepubliceerd door onze specialist:

D.C. (Diede) Molenaars