Skip to content

Succesvolle fiscale mediation. Nederlandse Mediation 2022/33

Succesvolle fiscale mediation. Een jarenlang voortdurend conflict tussen de Belastingdienst en belastingplichtige is na een uitspraak van de rechtbank, hangende het hoger beroep, door partijen via succesvolle fiscale mediation buitengerechtelijk afgewikkeld. Op deze manier komt er niet alleen een einde aan het geschil, maar is eveneens aandacht besteed aan de emoties van de belastingplichtige die dit jarenlange conflict met zich mee hebben gebracht en de manier waarop het conflict door de Belastingdienst is ervaren. In een vaststellingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt voor de in geschil zijnde jaren en zijn eveneens de consequenties vastgelegd voor de nog in te dienen aangiften.

Voorgeschiedenis

Een boekenonderzoek leidde tot een gerechtelijke procedure. Hierbij liep de communicatie tussen de partijen steeds stroever. Op een door de belastingplichtige voorgestelde mediation is niet ingegaan. Achteraf bleek dat bij de Belastingdienst het beeld bestond dat de belastingplichtige niet tot een compromis bereid was. Dat alles leidde ertoe dat een in 2011 gestarte controle negen jaar later nog niet was afgerond en bij de rechtbank kwam.

De Belastingdienst kreeg in beroep gelijk voor het eerste geschilpunt en de belastingplichtige voor het tweede geschilpunt. Tijdens de door de Belastingdienst ingestelde hoger beroepsprocedure verzocht de belastingplichtige nogmaals om mediation om zo een totaaloplossing te kunnen bereiken. Dit leidde ertoe dat partijen met elkaar om tafel zijn gegaan.

Diede Molenaars en Kim Demandt reflecteren als partijbegeleiders, advocaten van de belastingplichtige, in het tijdschrift Nederlandse Mediation op deze geslaagde mediation.

Read more

 

Gepubliceerd door onze specialist:

D.C. (Diede) Molenaars