Skip to content

Het stappenplan toegepast. Vaklunch.nl #479

In de Vaklunch besteedt Judith de Boer aandacht aan een interessant arrest van het hof Amsterdam waarin invulling wordt gegeven aan het witwas stappenplan dat in de rechtspraak is ontwikkeld ingeval een verdenking van witwassen met een onbekend gronddelict bestaat. Spoiler: het verificatie onderzoek van het OM dient de verklaring van de verdachte te falsificeren.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. J.N. (Judith) de Boer