Skip to content

Mediation in fiscale strafzaken. TBS&H 2020, nr 2

Mediation is populair, zo blijkt uit het meest recente jaarverslag van de rechtspraak. In 2018 steeg het aantal verwijzingen, waarbij in totaal 3.686 zaken werden verwezen naar mediation. Minister Dekker wil de inzet van mediation als buitengerechtelijke geschiloplossing stimuleren en heeft op 20 januari 2020 aangekondigd een (nieuw) wetsvoorstel mediation in consultatie te brengen dat als doel heeft om te bevorderen dat geschillen op een zo bestendig, passend en efficiënt mogelijke wijze worden opgelost. Binnen het rechtsgebied strafrecht is mediation in 2018 met name ingezet bij commune strafzaken. De vraag kan worden gesteld of ook in het bijzondere strafrecht mediation een vorm van geschiloplossing kan zijn. In hun artikel in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving gaan Roelof Vos en Diede Molenaars in op de mogelijkheden om mediation ook in te zetten in fiscale strafzaken.

Read more.

Gepubliceerd door onze specialist:

R. (Roelof) Vos

D.C. (Diede) Molenaars