Skip to content

Onjuist, maar niet zonder meer bewust. Vaklunch.nl #473

11 May 2022

Vervolging van fiscale fraude kent vele gedaanten, zo blijkt uit een arrest van hof Den Haag van 21 april 2022. Daarin verklaarde het hof (onder meer) bewezen dat de verdachte een valse brief had laten verzenden aan de Belastingdienst, omdat daarin volgens het hof een onjuiste vestigingsplaats stond vermeld. Maar was er wel sprake van opzet?

Lees er meer over in het artikel van Judith Gijsen op vaklunch.nl.

Gepubliceerd door onze specialist:

J.R.J. (Judith) Gijsen