Skip to content

Risicoselectie en verwerking persoonsgegevens; in uitzonderlijke gevallen gevolgen voor aanslag. Annotatie NLF 2021/2419

Voor de tweede keer in korte tijd geeft de Hoge Raad belangrijke rechtsoverwegingen ten overvloede over een formeelrechtelijk leerstuk (ECLI:NL:HR:2021:1748). In het arrest van 24 september 2021 ging de Hoge Raad ten overvloede in op de suppletieplicht en het nemo-teneturbeginsel. In dit arrest wijdt de Hoge Raad overwegingen ten overvloede aan correcties waarbij gebruik is gemaakt van het project 1043 en de databank Fraude Signalering Voorziening (FSV).

De Hoge Raad zal daartoe ongetwijfeld zijn aangespoord door de conclusie van A-G Niessen van 17 juni 2021. In die conclusie heeft de A-G betoogd dat het opslaan en gebruiken van de gegevens in strijd is met het recht op privacy en ook anderszins onrechtmatig kan zijn. Die onrechtmatigheid in de selectie heeft tot gevolg dat de belastingaanslag onrechtmatig is. Deze conclusie haalde diverse landelijke media.

Mede gelet op het (maatschappelijk) belang van het gevolg van het gebruik van het project 1043 en de databank FSV voor belastingaanslagen waarbij deze selectiemethoden zijn gebruikt, vind ik het een goede ontwikkeling dat de Hoge Raad al in een vroeg stadium handvatten geeft. Het belang van dit arrest is groot omdat onrechtmatige selectie van te controleren aangiften tot het achterwege blijven van correcties kan leiden.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems