Skip to content

Vaklunch #580: Sanctiewetgeving – Hot and happening

12 June 2024

Sancties zijn hot. Met de rommelende verhoudingen in het Midden-Oosten, alsook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, staat de sanctiewetgeving momenteel in het brandpunt van de internationale politiek. D­­­­e (politieke) roep om sancties effectief na te leven is blijkens de ontwikkelingen goed gehoord.

Op nationaal niveau zien we verscheidene berichten terugkomen over handhaving en bestraffing van overtredingen van de sanctiewet. Zo publiceerde de FIOD recent over een aanhouding van twee personen uit Ridderkerk op verdenking van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen, alsook het omzeilen van de sanctiewet door Russisch hout aan te kopen via Chinese leveranciers.

Met de recente verhoudingen als drijvende kracht, onderstreept ook de Nederlandse regering de noodzaak voor gemoderniseerde kaders van sanctiewetgeving. Afgelopen vrijdag 7 juni verscheen de internetconsultatie wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen ter vervanging van de huidige Sanctiewet 1977. Lees meer in de nieuwe Vaklunch #580: Sanctiewetgeving – Hot and happening van Seleyna Çelik.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. drs. S.H. (Seleyna) Çelik