Skip to content

Wet DBA: fiscus gaat handhaven, maar waarop? – ZIPconomy

Op 19 maart 2024 verscheen op ZIPconomy het artikel ‘Wet DBA: fiscus gaat handhaven, maar waarop?’ van gastblogger Angelique Perdaems.

Vanaf 1 januari 2025 zal de Belastingdienst de Wet DBA ‘gewoon’ gaan handhaven, zo luidt het nieuws. Nu het verschil tussen werknemers en zelfstandigen aan de hand van feiten en omstandigheden wordt bepaald, zal de kwalificatie voor discussie tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige zorgen. Zoals uit het Deliveroo-arrest en het ter consultatie aangeboden Wetsvoorstel ‘verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ blijkt, blijft het lastig om het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer te bepalen. Angelique stelt hierover het volgende: “Volgens mij is dit vechten tegen de bierkaai. Het zou beter zijn als de overheid de door de Belastingdienst aangeduide ‘lijn 1’ waarbij de verschillen tussen werknemer en ondernemer worden verkleind verder vervolgt. De Belastingdienst wil juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt gaan handhaven op basis van vage criteria terwijl de opdrachtgevers en opdrachtnemers in veel gevallen graag voor zelfstandige arbeid kiezen. Dat lijkt mij niet de juiste route.

Op dit moment kan de Belastingdienst alleen handhaven bij kwaadwillendheid of nadat een aanwijzing is gegeven. De lat voor handhaving ligt dus hoog. Het recent gepubliceerde Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024 van de Belastingdienst kondigt aan dat handhaving op arbeidsrelaties daadwerkelijk van start zal gaan vanaf 2025. Dit omvat een beoordeling of een arbeidsrelatie kwalificeert als zelfstandige arbeid of als dienstbetrekking. In het Handhavingsplan staat niet op basis van welke criteria wordt getoetst. De bestaande jurisprudentie, zoals het bekende Deliveroo-arrest zal dan ook een belangrijk handvat zijn. Ook wordt toegelicht dat handhaving voor de toekomst geldt zodat het nu tijd is om voorbereidingen te treffen.

De Belastingdienst heeft het startschot voor handhaving gegeven. Het is nu aan de praktijk om zich daarop voor te bereiden waarbij het belangrijk is goed op de hoogte te zijn van de fiscale verplichtingen maar ook van de grenzen die daarbij gelden,” aldus Angelique.

Voor de volledige tekst van de blog klik hier.

 

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems