Skip to content

Wordt de soep wel zo heet gegeten als zij werd opgediend? FPB 2013, nr 13

Angelique Perdaems en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990, die op 1 januari 2013 ingevoerd is. Wat was de aanleiding voor het invoeren van de mededelingsplicht voor houders van pandrechten of overige derden die recht hebben op een bodemzaak? Wat behelst de nieuwe mededelingsplicht in de praktijk? Bovendien geven zij een aantal handvatten voor de praktijk.

Lees het artikel.

Gepubliceerd door onze specialist:

A.J.C. (Angelique) Perdaems