Skip to content
Nieuws & publicaties

Hertoghs Beschouwt

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

#228 Zwijgen namens de onderneming moet mogen

Iedere verdachte van een strafbaar feit heeft het recht te zwijgen. Maar als een onderneming in het verdachtenbankje…

#221 Inspecteur, krijg ik nu de cautie? Nee hoor, niet nodig.

Gesprekken met de inspecteur kunnen soms ongemakkelijke situaties opleveren. Zeker als de inspecteur zinspeelt op de onjuistheid van…

#220 De fiscale informatieplicht en het verschoningsrecht

Een vragenbrief of informatiebeschikking van de inspecteur roept bij belastingplichtigen vaak de vraag op of zij de gevraagde…

#219 Woonplaats: materiële werkelijkheid gaat boven formaliteiten

De inspecteur neemt na emigratie regelmatig het standpunt in dat de betrokkene voor de inkomstenbelasting in Nederland is…

#212 Een schuld is soms geen schuld meer en daaraan hoef je geen (grove) schuld te hebben

De rekening-courant tussen de aandeelhouder en zijn B.V. leidt vaak tot discussies met de Belastingdienst. In een recente…

Spaanse Vlieg geen voedingsmiddel: de doos van Pandora geopend? BTW-bulletin 2021/19

De toepassing van het algemene (21%) of verlaagde btw-tarief (9%) zou in theorie geen bron moeten zijn van…

Artikel 52 AWR-verplichting geldt per objectieve onderneming. Annotatie NLF 2020/0835

X (belanghebbende) exploiteert sinds 2001 een café-restaurant (hierna: Y) in het centrum van Z. In de jaren 2011…

Terechte informatiebeschikkingen voor trustkantoor; geen fishing expedition. Annotatie NLF 2019/2301

X (bv; belanghebbende) maakt deel uit van een groep van gelieerde vennootschappen en stichtingen. De kernactiviteiten bestaan uit…

De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt, zo laat…

Opzettelijk doen van onjuiste suppleties niet strafbaar o.g.v. artikel 69 AWR. Annotatie NLF 2019/1608

X (verdachte) was bestuurder en enig aandeelhouder van een transportonderneming bv. Op 2 oktober 2012 is de bv…

Oost West Thuis Best

Waar woont u? Deze vraag is voor velen makkelijk te beantwoorden. Ik huur een huis in Amsterdam dus…

De knuppel in het cryptohok: Bitcoins en cryptovaluta ≠ box 3? Taxlive.nl

Bijna dagelijks wordt wel iets geschreven over Bitcoins en cryptovaluta. Het is duidelijk dat dit de gemoederen flink…

Fiscaal strafrecht. DD 2018/39

In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing…

Compliant gedrag begint bij de belastinginspecteur

Compliant gedrag begint bij de belastinginspecteur Mr. I. Leenders, Taxlive.nl, 24 februari 2015 De Belastingdienst verwacht compliance van…

Dubbel bestraffen is een slecht plan

Dubbel bestraffen is een slecht plan Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. J. de Boer, Het Financieele Dagblad,…

Fiscale ‘vormverzuimen’: spoorboekje gewenst? TFB 2017, nr 8

Artikel 8:42 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan…

UBO-register: opsporing versus privacy. FTV 2017/32

Op 31 maart 2017 is het conceptwetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie aangeboden. Deze wet dient ter…

Fiscaal strafrecht. DD 2017/44

In deze rubriek bespreken wij de recente ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht. Aan de orde…

What’s in a name? Strafblad 2017/6

De instructie van het Ministerie van Financiën aan een tweetal belastingambtenaren om een beroep te doen op hun…

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB. BTW-bulletin 2015/41

De belastingdienst hanteert voor het toezicht op burgers en bedrijven verschillende instrumenten, waaronder controle. De komende jaren zal het…

The practical protection of taxpayers’ fundamental rights. IFA cahier 2015

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Fiscaal sanctierecht. TvS&C 2013, nr 2/3

Hoge Raad 30 oktober 2012 (strafkamer) LJN BU7367. Op 30 oktober 2012 wees de Hoge Raad arrest in…

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.