Skip to content
Nieuws & publicaties

Hertoghs Beschouwt

Kennis vergaren en delen is essentieel voor Hertoghs. Wij volgen ons vakgebied op de voet en lopen bij voorkeur voorop. Relevante ontwikkelingen verwerken wij meteen in onze dienstverlening. Tijdens onze wekelijkse vaklunch debatteren kantoorgenoten over het nieuws, de impact op onze cliënten, jurisprudentie en literatuur.

Informatiebeschikking; cautie; door schending verschoningsrecht verkregen informatie. Annotatie NLF 2021/1109

De Hoge Raad heeft op 21 mei 2021 een belangrijk arrest gewezen voor het fiscale procesrecht. De FIOD…

Artikel 52 AWR-verplichting geldt per objectieve onderneming. Annotatie NLF 2020/0835

X (belanghebbende) exploiteert sinds 2001 een café-restaurant (hierna: Y) in het centrum van Z. In de jaren 2011…

Feenstra cassatie EVRM dwangsom nemo tenetur wilsafhankelijk materiaal

NbSr Geannoteerd. Hoge Raad 13 juli 2013, nr. 188012. ECLI:NL:HR:2013:B23640

Rechtsbescherming bij vestigingsplaatsonderzoeken. WFR 2019/246

De digitalisering en globalisering hebben tot gevolg dat de vestigingsplaats van vennootschappen volop ter discussie wordt gesteld door…

Informatiebeschikkingen betreffende werkzaamheid zijn deels terecht gegeven. Annotatie NTFR 2019/2879

De inspecteur heeft voor verscheidene jaren informatiebeschikkingen genomen vanwege het niet voldoen aan de verplichtingen van art. 47…

Terechte informatiebeschikkingen voor trustkantoor; geen fishing expedition. Annotatie NLF 2019/2301

X (bv; belanghebbende) maakt deel uit van een groep van gelieerde vennootschappen en stichtingen. De kernactiviteiten bestaan uit…

De informatiebeschikking: rechtsbescherming of slechts een illusie?

De informatiebeschikking: rechtsbescherming of slechts een illusie? Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich, Tijdschrift voor…

Het tweejarig bestaan van de informatiebeschikking; een feestje waard?

Het tweejarig bestaan van de informatiebeschikking; een feestje waard? mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich,…

‘Vertrouwen’ in de belastingplichtige: de actieve informatieverplichting

‘Vertrouwen’ in de belastingplichtige: de actieve informatieverplichting Mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich, Fiscaal Tijdschrift…

Belangenafweging voor geheimhouding ligt anders in procedure over informatiebeschikking. NTFR 2017/2411

Belangenafweging voor geheimhouding ligt anders in procedure over informatiebeschikking. NTFR 2017/2411   Een annotatie van mr. A. Wolkers…

Fiscaliteit en strafrecht in conflict. Advocatenblad 2017, nr 5

De rechter sprak zich recent uit over de vraag of een verdachte strafrechtelijk kan worden vervolgd als hij…

Ondanks vrijspraak in strafzaak is informatiebeschikking terecht. NTFR 2017/2801

Ondanks vrijspraak in strafzaak is informatiebeschikking terecht. NTFR 2017/2801 van 16-11-2017   Een annotatie van mr. A. Wolkers…

Deponeren informatiebeschikking door inspecteur in brievenbus van belanghebbende vormt een rechtsgeldige bekendmaking. Annotatie NTFR 2016/2998

Ten aanzien van belanghebbende, die een onderneming drijft, heeft de inspecteur met dagtekening 13 maart 2013 een informatiebeschikking…

Geen omkering als belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte. Annotatie NTFR 2016/1685

Hof Den Haag (14 april 2015, nrs. 14/01482 en 14/01483, NTFR 2015/2068) heeft geoordeeld dat de bewijslast moet…

The practical protection of taxpayers’ fundamental rights. IFA cahier 2015

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Fiscaal strafrecht. DD 2013/79

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Keeping up appearances. BijzonderStrafrecht.nl

Schone schijn staat centraal in deze column van Anke Feenstra en Dorien Roerink op BijzonderStrafrecht.nl. Zij bespreken het…

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Vaklunch.nl

Iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen.

Dagelijks worden juristen overspoeld met jurisprudentie, nieuwe wetgeving, regels en wetenschappelijke artikelen. Maar hoe moet je al deze informatie gebruiken in je dagelijkse praktijk? Op vaklunch.nl publiceren wij iedere woensdag tijdens het lunchuur een artikel over een onderwerp waarover wij ons verbazen, wij ons opwinden of waarvan wij vinden dat de advocatuur daar iets mee moet of van op de hoogte moet zijn.