Spring naar content
Expertises

Belastingcontrole

De Belastingdienst kan op verschillende manieren een belastingcontrole uitvoeren. Dit kan door middel van een vragenbrief, een boekenonderzoek (artikel 47 AWR) of een derdenonderzoek (artikel 48 en 53 AWR).

Wanneer u wordt geconfronteerd met een belastingcontrole, dan heeft u waarschijnlijk allerlei vragen, zoals: Ben ik verplicht mee te werken aan het boekenonderzoek of de belastingcontrole? Wat zijn mijn rechten? Aan welke spelregels moet de Belastingdienst zich houden? Handelt de overheid onbehoorlijk of onrechtmatig?

Rechten en verplichtingen bij een belastingcontrole

Bij een belastingcontrole is het belangrijk dat u weet wat uw rechten en verplichtingen zijn. Het gaat om informatieverstrekking door de belastingplichtige op verzoek van de inspecteur en om informatie die voor de belastingheffing van belang kan zijn. Het is aan de belastingplichtige om te bepalen of hij informatie verstrekt. De inspecteur mag tijdens een belastingonderzoek geen informatie in beslag nemen. Ook mag hij tijdens het boekenonderzoek of derdenonderzoek niet snuffelen in een computer of in een e-mailbox. Een boekenonderzoek is gericht op de controle van de door u ingediende aangiften, en op uw administratie. Als met zoekwoorden wordt gezocht in digitale informatie moeten waarborgen in acht worden genomen. Het recht op privacy is tijdens een belastingonderzoek een belangrijk te waarborgen recht. De inspecteur mag met de vragenbrief geen fishing expedition uitvoeren en moet zich houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het evenredigheidsbeginsel. Ook fiscale adviezen en correspondentie met verschoningsgerechtigden valt niet onder de informatieverplichting van artikel 47 AWR. Meer informatie over de begrenzingen van de informatieverplichtingen vindt u hier.

Bijstand bij een belastingcontrole

De belastingcontrole kan verstrekkende gevolgen hebben voor de belastingplichtige of een ander bij een derdenonderzoek. Het waarborgen van de positie en belangen van de belastingplichtige of van een derde tijdens een controle is dan ook cruciaal. Wij hebben jarenlange ervaring met bijstand bij belastingcontroles en weten dat het behouden van de regie tijdens de controle essentieel is. U kunt bij ons terecht voor bijstand bij de voorbereiding, het bepalen van de strategie, de communicatie met de Belastingdienst en het begeleiden van het controle traject. Samen bepalen wij of wij naar de voorgrond treden of op de achtergrond uw rechten waarborgen. Daarbij is het gezamenlijk doel de belastingcontrole in goede banen te leiden en niet meer informatie te verstrekken dan verplicht is. Dit kan variëren van het in overleg treden met de Belastingdienst om afspraken over de informatieverstrekking te maken en daarmee de belastingcontrole in goede banen te leiden tot het voeren van procedures over het al dan niet moeten verstrekken van informatie (bijvoorbeeld in een civiele procedure dan wel in een procedure tegen een informatiebeschikking).

Aanslag, navorderingsaanslag en naheffingsaanslag

Na of tijdens de controle kan de inspecteur een belastingaanslag opleggen. Voor het opleggen van de belastingaanslag gelden spelregels. Zo moet de inspecteur bij een navorderingsaanslag beschikken over een navorderingsbevoegdheid en bij een naheffingsaanslag omzetbelasting moet hij de verdedigingsrechten in acht nemen. Wij hebben jarenlange ervaring met deze spelregels en kunnen uw procespositie dan ook goed in kaart brengen. Daarbij kijken wij naar de formele aspecten, zoals de bewijslastverdeling en de inhoud van de correcties. Hoe sterk staat de belastingplichtige, maar ook waar liggen de zwakke punten? Nadat wij de procespositie in kaart hebben gebracht, bespreken we welke strategie wordt gevolgd. Daarbij is het belangrijk dat tegen de belastingaanslag binnen zes weken bezwaar moet worden gemaakt. Tijdens de bezwaarprocedure bestaat recht op inzage in het dossier en een hoorgesprek. Lees meer bij belastingprocedure.

Heeft u vragen over een belastingcontrole? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

In een notendop

Rechten en verplichtingen bij belastingcontrole

Boekenonderzoek

Derdenonderzoek

Bijstand bij belastingcontrole

Aanslag, navorderingsaanslag en naheffingsaanslag

 

Neem contact op met onze specialisten

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. R.J. (Reinder) de Jong

Mr. R. (Ron) Jeronimus

Mr. D.C. (Diede) Molenaars

Kennisartikelen over dit onderwerp

#327 Voortvarendheidseis deel II: wees kritisch op de luie inspecteur!

Vorige week schreef mijn kantoorgenoot Angelique Perdaems in Hertoghs Beschouwt #326 over de voortvarendheidseis. Zij concludeerde dat de…

Lees meer

#326 Voortvarendheidseis: geen navorderingsaanslag bij niet voortvarend handelen

De navorderingstermijn van twaalf jaar in buitenlandsituaties is alleen gerechtvaardigd als de Belastingdienst voortvarend handelt. Die voortvarendheidseis geldt…

Lees meer

#304 Het recht op een eerlijk fiscaal proces

Eind vorig jaar deed de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)…

Lees meer

Geen sprake van schending nemo-teneturbeginsel – NLF 2022/2127

Niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken (nemo-teneturbeginsel). Daarentegen is de belastingplichtige verplicht informatie…

Lees meer

Recht op privacy van de belastingplichtige: een lege huls! WFR 2022/195

De Belastingdienst vraagt regelmatig aan bedrijven om alle e-mails te verstrekken. Hoe daarmee om te gaan en waar…

Lees meer

Advies van vrienden en het EHRM aan de Belastingkamer

De afgelopen jaren heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. Wat voegen deze…

Lees meer