Skip to content
Expertises

Belastingcontrole door de Belastingdienst

Een boekenonderzoek (artikel 47 AWR), derdenonderzoek (artikelen 48 en 53 AWR) of ander soort belastingcontrole wordt in de regel aangekondigd. Helaas is dat echter niet altijd het geval. Wanneer u wordt geconfronteerd met een (aankondiging voor een) belastingcontrole, dan heeft u waarschijnlijk allerlei vragen, zoals: ben ik verplicht mee te werken aan het onderzoek of de controle? Wat zijn mijn rechten? Aan welke spelregels moet de fiscus zich houden? Handelt de overheid onbehoorlijk of onrechtmatig?

De bevoegdheden van de controlerend ambtenaar zijn zeer ruim, terwijl het boekenonderzoek of de controle verstrekkende gevolgen kan hebben. Zo kan een controle leiden tot naheffings- of navorderingsaanslagen (artikelen 16 en 20 AWR), verdere controles of zelfs strafrechtelijk onderzoek.

Het waarborgen van uw positie en belangen (of die van een derde) tijdens een controle is dan ook cruciaal. Wij hebben jarenlange ervaring met bijstand bij belastingcontroles en weten dat het behouden van de regie tijdens de controle essentieel is daartoe. Immers uw belangen en die van de fiscus zijn niet zelden tegengesteld. U kunt bij ons terecht voor bijstand bij de voorbereiding, het bepalen van de strategie, de communicatie met de fiscus en het begeleiden van het controletraject. Ook zijn wij gespecialiseerd in het voeren van procedures die opkomen tijdens of voortkomen uit het belastingonderzoek. Bijvoorbeeld: over het beantwoorden van vragen van de Belastingdienst middels een informatiebeschikking (artikel 52a AWR) of bezwaar/beroep tegen naheffings- of navorderingsaanslagen die in opvolging van de belastingcontrole zijn opgelegd.

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscale ‘vormverzuimen’: spoorboekje gewenst? TFB 2017, nr 8

Artikel 8:42 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken dient te overleggen aan…

Lees meer

UBO-register: opsporing versus privacy. FTV 2017/32

Op 31 maart 2017 is het conceptwetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie aangeboden. Deze wet dient ter…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2017/44

In deze rubriek bespreken wij de recente ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht. Aan de orde…

Lees meer

What’s in a name? Strafblad 2017/6

De instructie van het Ministerie van Financiën aan een tweetal belastingambtenaren om een beroep te doen op hun…

Lees meer

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB. BTW-bulletin 2015/41

De belastingdienst hanteert voor het toezicht op burgers en bedrijven verschillende instrumenten, waaronder controle. De komende jaren zal het…

Lees meer

The practical protection of taxpayers’ fundamental rights. IFA cahier 2015

Dutch taxpayers are affected by tax law in various ways. The most direct forms are taxation, tax collection…

Lees meer