Skip to content
Expertises

Belastingfraude (AWR)

De delicten die worden gekwalificeerd als belastingfraude zijn opgenomen in artikel 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Dit betreft het (opzettelijk) niet (tijdig) voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarplicht. Daarnaast is strafbaar gesteld het (opzettelijk) niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van de belastingaangifte.

Belangrijke verweren in deze procedures zijn het pleitbaar standpunt en de samenloop van een fiscale procedure met een fiscale strafzaak (sfeerovergang).

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Praktijkindicatoren intracommunautaire btw-(carrousel)fraude. BTW-bulletin 2021/1

De Belastingdienst hanteert bij fraudebestrijding diverse algemene indicatoren van btw-carrouselfraude. Deze indicatoren komen aan bod in waarschuwingsbrieven, in…

Lees meer

Coronacrisis en de btw: voorkomen is beter dan genezen. BTW-bulletin 2020/82

Al vlot na het uitbreken van de coronacrisis stond de overheid met de hulptroepen klaar. Ook op btw-vlak,…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2020/63

In deze rubriek worden twee uitspraken van de Hoge Raad besproken, één over straftoemeting en de verdiscontering van…

Lees meer

Gezocht: grensoverschrijdende constructies! TBS&H 2020, nr 2

Niemand zal het zijn ontgaan dat fiscale en financiële dienstverleners onder een vergrootglas liggen. Ook voor 2020 geeft…

Lees meer

Niet tenlastegelegde feiten in de straftoemeting en de aard van het delict. BijzonderStrafrecht.nl

A-G Knigge gaat in een lezenswaardige conclusie (ECLI:NL:PHR:2020:139) in op de verdiscontering van 23 onjuiste belastingaangiften in de…

Lees meer

Fiscaal sanctierecht. TvS&O 2019, nr 2/3

In de periodiek terugkerende actualiteitenrubriek van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming verzorgt Kim Demandt de rubriek fiscaal…

Lees meer