Skip to content
Expertises

Belastingfraude (AWR)

De delicten die worden gekwalificeerd als belastingfraude zijn opgenomen in artikel 68 en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Dit betreft het (opzettelijk) niet (tijdig) voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarplicht. Daarnaast is strafbaar gesteld het (opzettelijk) niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van de belastingaangifte.

Belangrijke verweren in deze procedures zijn het pleitbaar standpunt en de samenloop van een fiscale procedure met een fiscale strafzaak (sfeerovergang).

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscaal strafrecht. DD 2014/77

In deze aflevering bespreken wij een drietal arresten van de Hoge Raad over het kwaliteitsdelict, de beoordeling van…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2014/45

In deze aflevering besteden wij aandacht aan de toenemende doorwerking van klassiek-strafrechtelijke leerstukken in het fiscale boeterecht. Daarnaast…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2013/79

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Lees meer

Fiscaal strafrecht. DD 2012/87

In deze rubriek wordt aandacht geschonken aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. Allereerst wordt het recente arrest…

Lees meer