Skip to content
Expertises

Belastingprocedure

Fiscale procedures kunnen gaan over de meest uiteenlopende zaken, zoals: een verschil van inzicht met de fiscus over een fiscale kwalificatie of de juiste verwerking van een item in de aangifte, een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent, of aanslagen waar boetes bij zijn opgelegd. Over het algemeen leidt dat tot bezwaar- en eventueel beroepsprocedures (artikelen 7:1 en 8:1 Awb).

Het eerste contact met de Belastingdienst over het geschilpunt is in feite de start van een procedure. Hoe deze vervolgens verloopt verschilt van geval tot geval. Kwesties waar u bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen, zijn: onderhandelingen, informatiebeschikking (artikel 52a AWR), inzage in het dossier (artikelen 7:4 en 8:29 Awb), bewijslastverdeling, maar ook omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 27e en 52a AWR), getuigenverhoren (8:60 Awb), termijnen (artikelen 6:7 jo. 6:8 Awb en 26c AWR), of de juiste standpuntbepaling.

Procederen is als een schaakspel. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om uw proceskansen en –risico’s in te kunnen schatten en in overleg met u de strategie te bepalen om zo gedurende de procedure uw belangen optimaal te behartigen. Waar nodig procederen wij op het scherp van de snede, op papier dan wel in de rechtszaal.

Maar een (dreigende) conflictsituatie leidt wat ons betreft niet altijd tot procederen. Procederen is geen doel op zich. Wij richten ons steeds op uw belangen en het best haalbare resultaat voor u. Dat kan heel goed ook een oplossing buiten rechte zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een schikking of een vaststellingsovereenkomst. De advocaten van Hertoghs zijn dan ook tevens uitstekende onderhandelaars en hebben ook de benodigde ervaring in geschiloplossing door middel van fiscale mediation.

In een notendop

Fiscale procedure

Verschil van inzicht met de fiscus

Boetes

Bezwaarprocedure

Beroepsprocedure

Fiscale mediation

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Terugname algemene heffingskorting erflaatster; juiste beschikking belastingrente. Annotatie NLF 2020/2563

Erflaatster X is in 2013 overleden. Enige erfgenamen zijn haar echtgenoot en zoon. De aanslag IB/PVV 2013 van…

Lees meer

KrakVet: geen samenwerkingsplicht lidstaten bij dubbele heffing, wel plicht tot teruggaaf? BtwBrief 2020/58

In de btw is het materiële recht tot op zekere hoogte geharmoniseerd. Er zijn tal van bepalingen in…

Lees meer

Beroepen kennelijk niet-ontvankelijk omdat griffierecht niet is betaald. Annotatie NLF 2020/1699

In uitspraken van 9 juli 2019 en 4 december 2019 heeft Rechtbank Gelderland de beroepen van X (bv;…

Lees meer

Cursus navordering.

Bij navordering wordt al snel gedacht dat een inspecteur een nieuw feit moet bewijzen. Maar ook in het…

Lees meer

Strafrechtelijk veroordeelde belastingadviseur niet civiel aansprakelijk voor controlekosten Belastingdienst. Annotatie NTFR 2020/1759

Een belastingadviseur is strafrechtelijk veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte wegens het opzettelijk doen van een groot…

Lees meer

De fijne kneepjes van navordering. Het Register 2020, nr 3

De Belastingdienst legt regelmatig navorderingsaanslagen op zonder te onderbouwen dat aan de voorwaarden voor navordering is voldaan. Als…

Lees meer