Spring naar content
Expertises

Belastingprocedure

Fiscale procedures kunnen gaan over de meest uiteenlopende zaken, zoals: een verschil van inzicht met de fiscus over een fiscale kwalificatie of de juiste verwerking van een item in de aangifte, een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent, of aanslagen waar boetes bij zijn opgelegd. Over het algemeen leidt dat tot bezwaar- en eventueel beroepsprocedures (artikelen 7:1 en 8:1 Awb).

Het eerste contact met de Belastingdienst over het geschilpunt is in feite de start van een procedure. Hoe deze vervolgens verloopt verschilt van geval tot geval. Kwesties waar u bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen, zijn: onderhandelingen, informatiebeschikking (artikel 52a AWR), inzage in het dossier (artikelen 7:4 en 8:29 Awb), bewijslastverdeling, maar ook omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 27e en 52a AWR), getuigenverhoren (8:60 Awb), termijnen (artikelen 6:7 jo. 6:8 Awb en 26c AWR), of de juiste standpuntbepaling.

Procederen is als een schaakspel. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om uw proceskansen en –risico’s in te kunnen schatten en in overleg met u de strategie te bepalen om zo gedurende de procedure uw belangen optimaal te behartigen. Waar nodig procederen wij op het scherp van de snede, op papier dan wel in de rechtszaal.

Maar een (dreigende) conflictsituatie leidt wat ons betreft niet altijd tot procederen. Procederen is geen doel op zich. Wij richten ons steeds op uw belangen en het best haalbare resultaat voor u. Dat kan heel goed ook een oplossing buiten rechte zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een schikking of een vaststellingsovereenkomst. De advocaten van Hertoghs zijn dan ook tevens uitstekende onderhandelaars en hebben ook de benodigde ervaring in geschiloplossing door middel van fiscale mediation.

In een notendop

Fiscale procedure

Verschil van inzicht met de fiscus

Boetes

Bezwaarprocedure

Beroepsprocedure

Fiscale mediation

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

Sorry, we konden geen publicaties vinden. Probeer andere zoekterm(en).

De belastingambtenaar als tipgever?! OSP 2013/25

Mariëlle Boezelman en Anneke Nuyens nemen in dit artikel de fiscale geheimhoudingsverplichting van belastingambtenaren nader onder de loep….

Lees meer

Wetsvoorstel AWR: ingewikkelder kunnen ze het niet maken?! NTFR 2012/2620

Het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ is tot 18 oktober 2012 ter consultatie aangeboden. In dit artikel…

Lees meer

Wat en hoe: strafblad bij douane-overtreding. NieuwsbladTransport.nl

Vanaf 1 juli 2011 zal de Belastingdienst/Douane voor de afwikkeling van douane delicten een fiscale strafbeschikking opleggen en…

Lees meer

Het HvJ EG en de verlengde navorderingstermijn. FTV 2009/48

In twee arresten van 21 maart 2008 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van…

Lees meer