Spring naar content
Expertises

Belastingprocedure

Fiscale procedures kunnen gaan over de meest uiteenlopende zaken, zoals: een verschil van inzicht met de fiscus over een fiscale kwalificatie of de juiste verwerking van een item in de aangifte, een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent, of aanslagen waar boetes bij zijn opgelegd. Over het algemeen leidt dat tot bezwaar- en eventueel beroepsprocedures (artikelen 7:1 en 8:1 Awb).

Het eerste contact met de Belastingdienst over het geschilpunt is in feite de start van een procedure. Hoe deze vervolgens verloopt verschilt van geval tot geval. Kwesties waar u bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen, zijn: onderhandelingen, informatiebeschikking (artikel 52a AWR), inzage in het dossier (artikelen 7:4 en 8:29 Awb), bewijslastverdeling, maar ook omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 27e en 52a AWR), getuigenverhoren (8:60 Awb), termijnen (artikelen 6:7 jo. 6:8 Awb en 26c AWR), of de juiste standpuntbepaling.

Procederen is als een schaakspel. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om uw proceskansen en –risico’s in te kunnen schatten en in overleg met u de strategie te bepalen om zo gedurende de procedure uw belangen optimaal te behartigen. Waar nodig procederen wij op het scherp van de snede, op papier dan wel in de rechtszaal.

Maar een (dreigende) conflictsituatie leidt wat ons betreft niet altijd tot procederen. Procederen is geen doel op zich. Wij richten ons steeds op uw belangen en het best haalbare resultaat voor u. Dat kan heel goed ook een oplossing buiten rechte zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een schikking of een vaststellingsovereenkomst. De advocaten van Hertoghs zijn dan ook tevens uitstekende onderhandelaars en hebben ook de benodigde ervaring in geschiloplossing door middel van fiscale mediation.

In een notendop

Fiscale procedure

Verschil van inzicht met de fiscus

Boetes

Bezwaarprocedure

Beroepsprocedure

Fiscale mediation

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems

Kennisartikelen over dit onderwerp

Sorry, we konden geen publicaties vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Strafrechtelijk veroordeelde belastingadviseur niet civiel aansprakelijk voor controlekosten Belastingdienst. Annotatie NTFR 2020/1759

Een belastingadviseur is strafrechtelijk veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte wegens het opzettelijk doen van een groot…

Lees meer

De fijne kneepjes van navordering. Het Register 2020, nr 3

De Belastingdienst legt regelmatig navorderingsaanslagen op zonder te onderbouwen dat aan de voorwaarden voor navordering is voldaan. Als…

Lees meer

Naam getuige moet worden gegeven om betrouwbaarheid verklaring te kunnen verifiëren. Annotatie NTFR 2020/1606

De inspecteur heeft in een beroepsprocedure een verweerschrift ingediend. Een deel van de bijlagen is door de inspecteur…

Lees meer

Navordering mogelijk van belasting die is verschuldigd door wettelijke tariefverhoging met terugwerkende kracht. Annotatie NTFR 2020/1599

Het gaat in deze zaak om een hotelresort ter waarde van circa € 120 miljoen (omgerekend van Arubaanse…

Lees meer

Een erfgenaam kan niet op eigen naam beroep instellen tegen aan erven gerichte uitspraak. Annotatie NTFR 2020/895

De heftingsambtenaar heeft een WOZ-beschikking afgegeven op naam van ‘de erven’. Een van de erven (belanghebbende) maakt namens…

Lees meer

Verwijzingsprocedure na cassatie over omvang immateriëleschadevergoeding telt zelf niet mee. Annotatie NTFR 2020/170

Een uitspraak met een voorgeschiedenis aangezien de Hoge Raad de zaak heeft verwezen naar Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De zaak…

Lees meer