Spring naar content
Expertises

Cybercrime & cryptofraude

Onder het verzamelbegrip cybercrime vallen veel verschillende vormen van criminaliteit. Cybercrime, internetfraude en cryptofraude neemt snel toe. Ransomware, cyberaanvallen en datalekken zijn aan de orde van de dag. Wij staan verdachten in dit soort strafzaken bij.

In de praktijk zien wij dat Nederland een belangrijke rol speelt in opsporingsonderzoeken gericht op cybercrime en cryptofraude. Veel grote acties van de afgelopen jaren hebben met medewerking van de Nederlandse diensten plaatsgevonden. Gespecialiseerde (digitaal) rechercheurs van Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid en het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD houden zich bezig met de opsporing van cybercrime en cryptofraude en daarmee verband houdende geldstromen.

Het rechtsgebied is continu in ontwikkeling qua opsporing, wetgeving en technologie. Het is belangrijk om een gespecialiseerde advocaat te hebben als u te maken krijgt met cybercriminaliteit. Wij hebben die specialiteit in huis en staan u graag bij als u verdachte bent in een strafzaak.

Digitale opsporing cybercrime

Strafrechtelijk onderzoek naar cybercriminaliteit ziet er anders uit dan ‘klassiek’ strafrechtelijk onderzoek. Er zijn vaak enkel digitale sporen en opsporingsinstanties zijn afhankelijk van de vordering van gegevens bij internetproviders en het forensisch onderzoek op computers. Ook onderzoek van (gespecialiseerde) private partijen, die bijvoorbeeld blokchain analyses uitvoeren, kan een belangrijke rol spelen in dit soort zaken.

De mogelijkheden van digitale opsporing zijn steeds in ontwikkeling. Met de Wet Computercriminaliteit III zijn vergaande digitale opsporingsbevoegdheden toegekend aan de politie, zoals de ‘hackbevoegdheid’. Om te kunnen toetsen of de bewijsvergaring juist is verlopen en of het bewijs betrouwbaar is, is kennis van zaken vereist. Wij zijn als gespecialiseerde advocaten bekend met zowel de wetgeving als de technologie daarachter.

Internationaal karakter

Een belangrijk kenmerk van cybercrime is dat het grensoverschrijdend is. Bij onderzoek zijn vaak vele jurisdicties betrokken en er vindt veel internationale samenwerking plaats. Zo wordt gebruik gemaakt van de expertise van internationale organisaties als Eurojust, Europol en Interpol op het gebied van gezamenlijke onderzoeken en het delen van bewijs.

Daarnaast spelen bij de aanpak van cybercrime internationale sanctielijsten een rol, zoals de OFAC sanctielijst van de Verenigde Staten.

Nu de opsporingsdiensten internationaal opereren is het van belang dat ook de verdediging hiertoe in staat is. Wij hebben een sterk internationaal netwerk en banen ons snel een weg tussen de wirwar van internationale verdragen.

Digital assets en beslag

Steeds meer mensen beschikken over digitaal vermogen, zoals cryptovaluta en NFT’s. Digitaal vermogen is interessant voor de opsporing als het vermoeden bestaat dat wederrechtelijk voordeel is verkregen en er wordt regelmatig beslag gelegd op digitaal vermogen. Tegen beslagleggingen, zowel nationaal als internationaal, kan juridische actie worden ondernomen.

Cybercrime, digitale fraude en witwassen

Gespecialiseerde teams van FIOD en politie houden zich bezig met de opsporing van digitale fraude. Onderzoeken richten zich op delicten als oplichting en witwassen, waarbij grote waarde wordt gehecht aan de herkomst van (digitaal) vermogen en witwasindicatoren.

Ook de aanbieders en ontwikkelaars van online diensten staan in de schijnwerper, zoals aanbieders van mixers. Het gebruik maken van een mixer wordt door de autoriteiten bijvoorbeeld gezien als een witwasindicator, omdat de herkomst van cryptovaluta niet meer traceerbaar is. Het waarborgen van anonimiteit kan echter ook andere beweegredenen hebben dan het verhullen van een criminele herkomst.

Ransomware

Ransomware is een vorm van malware waarmee bestanden van een slachtoffer worden versleuteld, waarna losgeld wordt gevraagd. De impact op bedrijven die slachtoffer worden van ransomware is enorm. Is uw bedrijf slachtoffer van ransomware? Wij staan u graag bij tijdens het incident en bij de afwikkeling daarvan, zoals de afweging om aangifte te doen bij het OM en de beoordeling of melding moet worden gedaan van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben goede contacten binnen het Openbaar Ministerie en bepalen graag met u of het wenselijk is aangifte te doen.

In een notendop

Digitale opsporing

Internationaal karakter

Digital assets en beslag

Cybercrime, digitale fraude en witwassen

Ransomware

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. R.J. (Reinder) de Jong

Mr. M. (Maaike) Coenen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#264 Politie legt voor het eerst beslag op NFT’s

Op 30 maart werd bekend gemaakt dat het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland beslag heeft gelegd op digitale…

Lees meer

#256 Brekend! Beleid Belastingdienst Bitcoin-forks bekend!

Recent is dankzij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur het beleid van de Belastingdienst bekend geworden…

Lees meer

Privacy, cryptovaluta en compliance. Strafblad 2021, nr 2

De afgelopen jaren is een duidelijke trend waarneembaar als het gaat om de toenemende aandacht voor digitale privacy…

Lees meer

Bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. TBS&H 2017, nr 1

De virtuele internetmunt bitcoin is voor velen een abstract fenomeen dat geassocieerd wordt met duistere en criminele activiteiten….

Lees meer