Spring naar content
Expertises

Fiscale mediation

Procederen is niet altijd de beste oplossing voor een (dreigende) conflictsituatie of fiscaal geschil. Het is voor ons dan ook geen doel op zich. Iedere zaak is anders. Wij richten ons steeds op het vinden van een passende oplossing in elke individuele zaak.

Daarbij nemen we alle belangen die spelen in ogenschouw om zo de strategie te bepalen en het best haalbare resultaat te bereiken. Dat kan ook heel goed een oplossing buiten rechte zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een schikking of een vaststellingsovereenkomst waar door middel van fiscale mediation of mediation in fraudezaken toe wordt gekomen.

Fiscale mediation

Fiscale mediation is een alternatieve en bredere vorm van geschilbeslechting. Naast het geschil is daarin ook aandacht voor de manier waarop de daarbij ontstane (mis)communicatie en emoties zijn ontstaan. Dat is niet alleen effectief voor het bereiken van een oplossing, maar dit dient ook uw toekomstige relatie met de Belastingdienst.

Mediation is met name geschikt wanneer het geschil breder is dan een puur juridische vraag. Het wordt meestal ingezet om uit een impasse te komen, bijvoorbeeld wanneer communicatie of onderhandelingen zijn vastgelopen en een gerechtelijke procedure niet in uw belang is.

Partijen gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van een of twee mediators. Daarbij staat vertrouwelijkheid voorop. Bijzonder aan fiscale mediation is dat partijen volledig vrij zijn in het vinden van een oplossing die recht doet aan de belangen en niet zoals een rechter zijn gebonden aan een beperkt aantal mogelijkheden om het geschil af te doen. Dat heeft als voordeel dat doorgaans tot een duurzame oplossing wordt gekomen, omdat beide partijen zich erin kunnen vinden. In tegenstelling tot een onzekere en lange procedure kan vaak snel tot een overeenstemming worden gekomen.

Fiscale mediation kan in verschillende stadia van een geschilprocedure worden ingezet. Wanneer de procedure nog niet onder de rechter is, maar ook als dit al wel het geval is, kan nog mediation plaatsvinden via een verwijzing door de rechter. Als de procedure nog niet onder de rechter is, wordt in overleg met de Belastingdienst de mogelijkheid tot mediation besproken. Wij beschikken over goede contacten om die eerste stap te kunnen zetten.

Het uitgangspunt is vervolgens dat een interne mediator van de Belastingdienst wordt ingezet. Op verzoek van partijen bestaat ook de mogelijkheid om daarvan af te wijken en zelfstandig een mediator aan te wijzen. Een combinatie, dat wil zeggen één interne mediator van de Belastingdienst en één externe mediator, is eveneens mogelijk.

Mediation in fraudezaken

Hoewel nog geen veel voorkomende wijze van afdoening, zien wij ook in fraudezaken mogelijkheden om mediation in te zetten om een passende oplossing te bereiken. De wet biedt die mogelijkheid en de rechter of de officier van justitie zijn op grond van de wet gehouden met de uitkomst van een mediation.

In langdurige fraudeonderzoeken kan mediation een manier zijn om op vertrouwelijke basis met elkaar te beproeven of een oplossing mogelijk is. Fraudezaken lenen zich in bepaalde gevallen bij uitstek voor het herstelrecht, nu door middel van het fiscale of financiële nadeel het te herstellen feit vaak materieel is uit te drukken. Het kan bijdragen aan de efficiëntie van het strafrechtsysteem, en niet onbelangrijk, het biedt mogelijkheden voor een strafproces ‘op maat’ waarbij meer mogelijk is dan bij het reguliere strafproces.

Ruime ervaring

Bent u op zoek naar een advocaat met de benodigde ervaring in geschiloplossing door middel van (fiscale) mediation? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze rol bestaat doorgaans uit die van partijbegeleider. Door de ruime ervaring als partijbegeleider, én die van mediator, zijn onze specialisten bij uitstek geschikt om binnen dit medium te functioneren en u uitstekend bij te staan.

In een notendop

Fiscale mediation

Mediation in fraudezaken

Ruime ervaring

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennisartikelen over dit onderwerp

“Een goed gesprek met de fiscus” over fiscale mediation. Salaris Rendement 4-2023

Hoe werkt fiscale mediation en wat zijn de voordelen? Een passende oplossing voor een fiscaal geschil? Al sinds…

Lees meer

Succesvolle fiscale mediation. Nederlandse Mediation 2022/33

Succesvolle fiscale mediation. Een jarenlang voortdurend conflict tussen de Belastingdienst en belastingplichtige is na een uitspraak van de…

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van mediation in fiscale strafzaken. TBS&H 2022, nr 1

Eerder schreven wij al over mediation in fiscale strafzaken. Wij beschreven toen onder meer dat was aangekondigd om…

Lees meer

#235 Géén dwang of drang tot Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst heeft het Horizontaal Toezicht nieuw leven ingeblazen en de ‘doorontwikkeling’ vastgelegd in twee lijvige Leidraden[1]. Ze…

Lees meer

De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation in Nederland. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2020/24

In dit artikel in Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement besteden Roelof Vos en Diede Molenaars aandacht aan…

Lees meer

#165 Coronacrisis: hoe staat het met de rechtsbescherming van de belastingplichtige?

De handel en wandel van de BV Nederland is als gevolg van de ‘intelligente lockdown’ vanaf half maart…

Lees meer