Skip to content
Expertises

Indirecte belastingen

Onder de noemer indirecte belastingen heft de overheid belastingen zoals btw, overdrachtsbelasting, douanerechten, accijnzen en andere (milieu)heffingen. Al sinds jaar en dag vormen de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Staatskas (geraamd bedrag aan indirecte belastingen in 2014 is 74,1 miljard euro) en zijn derhalve een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler onder de begroting van de Nederlandse overheid.

Complexe wetten en regels

De regelgeving op het gebied van indirecte belastingen wordt niet alleen gemaakt door de Nederlandse wetgever, ook Europa heeft op dit terrein een grote invloed. Met name op het terrein van btw komt veel regelgeving vanuit Europa en het douanerecht wordt zelfs geheel bepaald door uniforme Europese regelgeving. Deze regelgeving vanuit Europa in combinatie met het Nederlandse fiscale recht zorgen voor een complex geheel van wetten en regels op het terrein van de indirecte belastingen.

Bijstand

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact met ons op. Onze specialisten indirecte belastingen zijn Anke Feenstra, Peter van Hagen, Roelof Vos, Lisa van Esdonk-Bongaarts en Ron Jeronimus.

 

In een notendop

Btw

Overdrachtsbelasting

Douanerechten

Accijnzen

Andere (milieu)heffingen

Gerelateerd

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Kennis artikelen over dit onderwerp

Btw-verklaring voor pleziervaartuigen. BTW-bulletin 2021/57

De btw-verplichtingen voor pleziervaartuigen kunnen voor discussies tussen eigenaren/schippers van pleziervaartuigen en de Nederlandse douane zorgen. Indien niet…

Lees meer

#210 BD mag controletaak niet afschuiven op ondernemers, ook niet bij btw-fraude

Ongekend onrecht bij aanpak btw-fraude Door btw-ketenfraude verdwijnen er ieder jaar honderden miljarden aan btw-gelden en bonafide ondernemers…

Lees meer

Naheffingsaanslag en boete terecht opgelegd. Annotatie NLF 2021/0623

X (bv) exploiteert een groothandel in computers, randapparatuur en software. Zij maakt gebruik van agenten in het buitenland…

Lees meer

#207 Fraudejacht in de btw

Op 17 december jl. is het eindverslag aangeboden van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In het verslag, getiteld ‘Ongekend…

Lees meer

Spaanse Vlieg geen voedingsmiddel: de doos van Pandora geopend? BTW-bulletin 2021/19

De toepassing van het algemene (21%) of verlaagde btw-tarief (9%) zou in theorie geen bron moeten zijn van…

Lees meer

Belastingrente bij terugvorderingsbeschikkingen Btw-compensatiefonds juist berekend. Annotatie NLF 2021/0016

De gemeente X (belanghebbende) maakt samen met twee gemeenten onderdeel uit van een samenwerkingsverband, de ‘Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie’…

Lees meer