Spring naar content
Expertises

Indirecte belastingen

Onder de noemer indirecte belastingen heft de overheid belastingen zoals btw, overdrachtsbelasting, douanerechten, accijnzen en andere (milieu)heffingen. Al sinds jaar en dag vormen de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Staatskas (geraamd bedrag aan indirecte belastingen in 2014 is 74,1 miljard euro) en zijn derhalve een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler onder de begroting van de Nederlandse overheid.

Complexe wetten en regels

De regelgeving op het gebied van indirecte belastingen wordt niet alleen gemaakt door de Nederlandse wetgever, ook Europa heeft op dit terrein een grote invloed. Met name op het terrein van btw komt veel regelgeving vanuit Europa en het douanerecht wordt zelfs geheel bepaald door uniforme Europese regelgeving. Deze regelgeving vanuit Europa in combinatie met het Nederlandse fiscale recht zorgen voor een complex geheel van wetten en regels op het terrein van de indirecte belastingen.

Bijstand

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact met ons op. Onze specialisten indirecte belastingen zijn Anke Feenstra, Peter van Hagen, Roelof Vos, en Ron Jeronimus.

 

In een notendop

Btw

Overdrachtsbelasting

Douanerechten

Accijnzen

Andere (milieu)heffingen

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscaal strafrecht. DD 2020/63

In deze rubriek worden twee uitspraken van de Hoge Raad besproken, één over straftoemeting en de verdiscontering van…

Lees meer

BTW-fraude. Wolters Kluwer, serie Fed Fiscale Brochures

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij…

Lees meer

De (para)medische vrijstelling: een bron voor discussie. BTW-bulletin 2020/47

De vrijstelling van btw voor (para)medische dienstverlening zorgt al vele jaren voor procedures tussen dienstverrichters en de Belastingdienst….

Lees meer

De weigering van het nultarief bij vermeende fraude in het buitenland: een inbreuk op het btw-systeem. BTW-bulletin 2020/33

De Nederlandse Belastingdienst richt zich momenteel (al dan niet terecht) op btw-fraude in het buitenland. De fraude in…

Lees meer

Het rapport over de btw-kloof: wetgevende macht past u op! BTW-bulletin 2020/2

Het Center for Social and Economic Research heeft in opdracht van de Europese Commissie de jaarlijkse studie naar…

Lees meer

Bekendmaking van naheffingsaanslagen bij een (vermoedelijk opgehouden) rechtspersoon. BTW-bulletin 2019/73

Een besluit, en daarmee een naheffingsaanslag, treedt niet eerder in werking nadat het is bekendgemaakt. De bekendmaking is…

Lees meer