Skip to content
Expertises

Indirecte belastingen

Onder de noemer indirecte belastingen heft de overheid belastingen zoals btw, overdrachtsbelasting, douanerechten, accijnzen en andere (milieu)heffingen. Al sinds jaar en dag vormen de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Staatskas (geraamd bedrag aan indirecte belastingen in 2014 is 74,1 miljard euro) en zijn derhalve een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler onder de begroting van de Nederlandse overheid.

Complexe wetten en regels

De regelgeving op het gebied van indirecte belastingen wordt niet alleen gemaakt door de Nederlandse wetgever, ook Europa heeft op dit terrein een grote invloed. Met name op het terrein van btw komt veel regelgeving vanuit Europa en het douanerecht wordt zelfs geheel bepaald door uniforme Europese regelgeving. Deze regelgeving vanuit Europa in combinatie met het Nederlandse fiscale recht zorgen voor een complex geheel van wetten en regels op het terrein van de indirecte belastingen.

Bijstand

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact met ons op. Onze specialisten indirecte belastingen zijn Anke Feenstra, Peter van Hagen, Roelof Vos, en Ron Jeronimus.

 

In een notendop

Btw

Overdrachtsbelasting

Douanerechten

Accijnzen

Andere (milieu)heffingen

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

De beschikking fiscale eenheid: een einde van de zekerheid vooraf? BTW-bulletin 2019/62

Op verzoek wordt door de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting gegeven om belastingplichtigen te voorzien van zekerheid…

Lees meer

Dubbele btw-heffing door lidstaten; is cumulatie te vermijden? BTW-bulletin 2019/56

Bij het ontbreken van coördinatie tussen lidstaten bestaat een risico dat transacties dubbel belast worden of helemaal niet…

Lees meer

Een (te laat) bezwaar en een verzoek om ambtshalve vermindering: zoek de verschillen. BTW-bulletin 2019/38

In het afgelopen jaar is veel btw-jurisprudentie verschenen over de vraag of een bezwaarschrift tegen de voldoening op…

Lees meer

De strijd om een btw-neutrale behandeling van e-books duurt nog even voort. BTW-bulletin 2019/17

Op Europees niveau is overeenstemming bereikt over de invoering van het verlaagde of nultarief op elektronische publicaties. De…

Lees meer

Aftrek van btw op advocaatkosten in een strafprocedure in geschil. BTW-bulletin 2019/19

Een fiscale strafprocedure waar natuurlijke en rechtspersonen bij betrokken zijn, brengt doorgaans veel kosten met zich mee. Een…

Lees meer

Is de nieuwe digitax een ongeoorloofde omzetbelasting? BTW-bulletin 2018/91

Op 21 maart 2018 presenteerde de Europese Commissie plannen voor een nieuwe Europese digitax, die moet verzekeren dat…

Lees meer