Skip to content
Expertises

Indirecte belastingen

Onder de noemer indirecte belastingen heft de overheid belastingen zoals btw, overdrachtsbelasting, douanerechten, accijnzen en andere (milieu)heffingen. Al sinds jaar en dag vormen de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Staatskas (geraamd bedrag aan indirecte belastingen in 2014 is 74,1 miljard euro) en zijn derhalve een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler onder de begroting van de Nederlandse overheid.

Complexe wetten en regels

De regelgeving op het gebied van indirecte belastingen wordt niet alleen gemaakt door de Nederlandse wetgever, ook Europa heeft op dit terrein een grote invloed. Met name op het terrein van btw komt veel regelgeving vanuit Europa en het douanerecht wordt zelfs geheel bepaald door uniforme Europese regelgeving. Deze regelgeving vanuit Europa in combinatie met het Nederlandse fiscale recht zorgen voor een complex geheel van wetten en regels op het terrein van de indirecte belastingen.

Bijstand

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact met ons op. Onze specialisten indirecte belastingen zijn Anke Feenstra, Peter van Hagen, Roelof Vos, en Ron Jeronimus.

 

In een notendop

Btw

Overdrachtsbelasting

Douanerechten

Accijnzen

Andere (milieu)heffingen

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Fiscale neutraliteit speelt een belangrijke rol in de btw. BTW-bulletin 2018/80

Roelof Vos en Ron Jeronimus bespreken in dit artikel de fiscale neutraliteit in de btw. Een onderwerp dat voortdurend in…

Lees meer

Belanghebbende kan opzet worden verweten ten aanzien van het niet betalen van omzetbelasting. Annotatie NTFR 2018/2266

Belanghebbende is eigenaar van een golfbaan die door een dochtermaatschappij wordt geëxploiteerd. Uit de administratie van belanghebbende over…

Lees meer

Het einde van de suppletieplicht op basis van art. 10a AWR? BTW-bulletin 2018/60

Btw-ondernemers zijn sinds 1 januari 2012 verplicht melding te maken van onjuistheden of onvolledigheden van gedane btw-aangiften die…

Lees meer

HvJ Volkswagen AG: een verlichting voor de teruggaaf van btw? BTW-bulletin 2018/35

Op 21 maart 2018 heeft het HvJ in de zaak C-533/16 antwoord gegeven op de vraag of het…

Lees meer

Alle boetes fiscale eenheid OB van tafel(?). BTW-bulletin 2018/28

Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kwalificeert als ondernemer en is daarmee belastingplichtige voor de btw. In die…

Lees meer

Artikel 10a AWR: wanneer treedt de suppletieverplichting in? Taxence.nl

In haar blog voor Taxence gaat Kim Demandt in op een uitspraak van rechtbank Noord-Holland over het opleggen…

Lees meer