Spring naar content
Expertises

Indirecte belastingen

Onder de noemer indirecte belastingen heft de overheid belastingen zoals btw, overdrachtsbelasting, douanerechten, accijnzen en andere (milieu)heffingen. Al sinds jaar en dag vormen de indirecte belastingen de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Staatskas (geraamd bedrag aan indirecte belastingen in 2014 is 74,1 miljard euro) en zijn derhalve een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, pijler onder de begroting van de Nederlandse overheid.

Complexe wetten en regels

De regelgeving op het gebied van indirecte belastingen wordt niet alleen gemaakt door de Nederlandse wetgever, ook Europa heeft op dit terrein een grote invloed. Met name op het terrein van btw komt veel regelgeving vanuit Europa en het douanerecht wordt zelfs geheel bepaald door uniforme Europese regelgeving. Deze regelgeving vanuit Europa in combinatie met het Nederlandse fiscale recht zorgen voor een complex geheel van wetten en regels op het terrein van de indirecte belastingen.

Bijstand

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan in een dergelijke procedure tegen de fiscale of justitiële autoriteiten, neem dan contact met ons op. Onze specialisten indirecte belastingen zijn Anke Feenstra, Peter van Hagen, Roelof Vos, en Ron Jeronimus.

 

In een notendop

Btw

Overdrachtsbelasting

Douanerechten

Accijnzen

Andere (milieu)heffingen

Neem contact op met onze specialisten

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennis artikelen over dit onderwerp

Afschaffing printprijsregeling voor de btw per 1 januari 2015. BTW-bulletin 2014/42

Roelof Vos bespreekt in dit artikel de afschaffing van de printprijsregeling voor de btw per 1 januari 2015….

Lees meer

De afnemer voor de btw volgens de ’tuchtrechter’. BTW-bulletin 2014/31

Roelof Vos en Martin Lambregts onderzoeken in dit artikel de btw-rechtspraak met betrekking tot het afnemerschap naar aanleiding van…

Lees meer

Een auto als dividenduitkering: belast met btw? BTW-bulletin 2013/117

In dit artikel gaat Roelof Vos in op de problematiek omtrent de vraag of bij het ‘uitdividenden’ van…

Lees meer

De totstandkoming van het nieuwe btw-stelsel voor e-commerce vanaf 2015. BTW-bulletin 2013/109

Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw btw-regime voor elektronische diensten. Roelof Vos bespreekt in dit artikel…

Lees meer