Skip to content
Expertises

Internationale informatie-uitwisseling (conflicten met de belastingdienst)

De arm van de fiscus reikt soms tot ver voorbij de landsgrenzen. Niet alleen kan Nederland een ander land vragen om voor heffing en invordering van belastingen relevante informatie maar dergelijke verzoeken komen ook vanuit het buitenland bij Nederlandse autoriteiten binnen. Hiertoe bestaat een groot aantal verdragen, (Europese) verordeningen en richtlijnen.

 

Voorkom internationale informatie-uitwisseling

Verplichtingen jegens de Belastingdienst lijken vaak vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Onze advocaten staan u bij in een (mogelijke) discussie omtrent internationale informatie-uitwisseling en de daaraan voorafgaande controle.

Sinds 2014 wordt van de fiscale informatie-uitwisseling geen kennisgeving meer verstrekt waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Echter, als het een buitenlands verzoek om informatie is van vóór 2014, bestaat die mogelijkheid nog wel. Van belang is dan ook om voorafgaand aan een controle van de belastingdienst te weten te komen wat de aard en herkomst van het verzoek is. Ook als sprake is van een informatie-uitwisseling in strafzaken staan er rechtsmiddelen ter beschikking, om te voorkomen dat informatie wordt uitgewisseld. Met deze en andere zaken helpen onze advocaten u graag.