Skip to content
Expertises

Internationale informatie-uitwisseling (conflicten met de Belastingdienst)

De arm van de fiscus reikt soms tot ver voorbij de landsgrenzen. Niet alleen kan Nederland een ander land vragen om voor heffing en invordering van belastingen relevante informatie maar dergelijke verzoeken komen ook vanuit het buitenland bij Nederlandse autoriteiten binnen. Hiertoe bestaat een groot aantal verdragen, (Europese) verordeningen en richtlijnen.

 

Voorkom internationale informatie-uitwisseling

Verplichtingen jegens de Belastingdienst lijken vaak vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Onze advocaten staan u bij in een (mogelijke) discussie omtrent internationale informatie-uitwisseling en de daaraan voorafgaande controle.

Sinds 2014 wordt van de fiscale informatie-uitwisseling geen kennisgeving meer verstrekt waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Echter, als het een buitenlands verzoek om informatie is van vóór 2014, bestaat die mogelijkheid nog wel. Van belang is dan ook om voorafgaand aan een controle van de belastingdienst te weten te komen wat de aard en herkomst van het verzoek is. Ook als sprake is van een informatie-uitwisseling in strafzaken staan er rechtsmiddelen ter beschikking, om te voorkomen dat informatie wordt uitgewisseld. Met deze en andere zaken helpen onze advocaten u graag.

Kennis artikelen over dit onderwerp

Feenstra Delikt Delinkwent fiscaal strafrecht nemo tenetur carrousselfraude

In deze aflevering wordt een tweetal arresten van de Hoge Raad besproken. In de vorige aflevering van deze…

Lees meer

Feenstra fiscaal strafrecht DD LJN BZ 3640 LJN BZ9607 LJN BW7156

Fiscaal Strafrecht. In het afgelopen half jaar hebben zich weinig vermeldenswaardige ontwikkelingen op het gebied van het fiscale…

Lees meer

It takes two to tango, international exchange of information on tax matters and the protection of tax payers’ rights’, Feenstra

Over the last few years, there bas been growing interest in the international exchange of information on tax…

Lees meer

De WIB op de wip

De rechtsbescherming bij internationale gegevensuitwisseling voldoet niet aan de eisen die het HvJ EU daaraan stelt, zo laat…

Lees meer

Wegwijs door het Caribische fiscaal strafrecht: the game is changing. TBS&H 2019, nr.3

Wegwijs door het Caribische fiscaal strafrecht: the game is changing Mr. K.M.G. Demandt in TBS&H 2019, nr.3 Voor…

Lees meer

De intermediairs als nieuwe poortwachter van Europa � VFP 2019/53

De intermediairs als nieuwe poortwachter van Europa Mr. J.R.J. Gijssen en Mr. A.C.M. Klaasse in VFP 2019/53, juni 2019. Fiscale…

Lees meer