Spring naar content
Expertises

Invordering & aansprakelijkstelling

De betaling van belastingaanslagen – al dan niet met boete(s) en belastingrente – vindt plaats in de invorderingsfase. Dit is het terrein van de Ontvanger van de Belastingdienst. Wanneer u uw belastingaanslag(en) “gewoon” betaalt, heeft u met de Ontvanger weinig te maken.

Wanneer u het echter niet eens bent met de betalingstermijn, als u uitstel van betaling nodig heeft, of als u niet kan betalen, dan treedt de Ontvanger op. Op grond van de Invorderingswet 1990 (IW) heeft de Ontvanger zeer verstrekkende bevoegdheden en dwangmiddelen voor de incasso van aanslagen die u hard kunnen treffen, zoals beslaglegging op uw rekeningen en/of bezittingen en de openbare verkoop daarvan (artikel 11 IW e.v. jo. artikel 49 IW e.v.), het aansprakelijk stellen van derden, zoals een (ex-) directeur of commissaris, voor niet betaalde belastingschulden (artikel 32 IW e.v.), het opvragen van informatie (artikel 58 IW e.v.) en in zeer vergaande gevallen zelfs gijzeling (artikel 20 IW).

Wordt u geconfronteerd met invorderingsdwangmiddelen of heeft u een geschil met de Ontvanger over uw betalingstermijnen, dan kunnen we natuurlijk in het geweer komen. Daartoe beschikken wij over de expertise en ervaring op het fiscale invorderingsterrein en hebben wij tevens de benodigde civiele procesrechtelijke kennis in huis. In sommige gevallen moeten de acties van de Ontvanger namelijk civielrechtelijk worden bestreden.

In een notendop

Belastingaanslagen

Boetes

Invorderingswet 1990 (IW)

Beslaglegging

Invorderingsdwangmiddelen

In het geweer

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennisartikelen over dit onderwerp

Sorry, we konden geen publicaties vinden. Probeer andere zoekterm(en).

#239 Code rood na de coronasteun

Het kabinet heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen ingezet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen. Ondanks dat…

Lees meer

#186 De ontvanger trekt fiscale trukendoos open; ten onrechte!

De ontvanger is op grond van de Invorderingswet 1990 belast met de invordering van de rijksbelastingen. Deze zelfde…

Lees meer

#100 Fiscale rechtsbescherming bij invordering: wel uitstel maar geen afstel graag

Administratief beroep Tegen de afwijzing van een verzoek om uitstel van betaling, de intrekking van verleend uitstel of…

Lees meer

#: Is het al woensdag? Vaklunch.nl

Vijf jaar geleden lanceerden Hertoghs advocaten Mariëlle Boezelman en Judith de Boer vaklunch.nl. Iedere woensdag tijdens het lunchuur…

Lees meer

Hof corrigeert door rechtbank gehanteerde wegingsfactor proceskosten van 0,25 naar 1. Annotatie NTFR 2016/1290

Belanghebbende heeft ter zake van de registratie van achttien personenauto’s aangifte BPM gedaan. Tegen de op aangifte voldane…

Lees meer

Wordt de soep wel zo heet gegeten als zij werd opgediend? FPB 2013, nr 13

Angelique Perdaems en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990,…

Lees meer