Spring naar content
Expertises

Invordering van belastingen en aansprakelijkstelling

De inspecteur stelt een belastingaanslag vast en de ontvanger incasseert het bedrag van de aanslag. De ontvanger beschikt daartoe over zeer vergaande bevoegdheden, zoals het toepassen van dwanginvordering. De ontvanger vaardigt dan een dwangbevel uit. “In naam van de Koning”, betaal, zo luidt het bevel, bij gebreke waarvan direct executiemaatregelen (zoals beslag) kunnen worden getroffen door de belastingdeurwaarder.

Invorderingsmaatregelen

Bij de invordering van belastingen kan de ontvanger maatregelen treffen. Deze invorderingsmaatregelen staan (grotendeels) in de Invorderingswet 1990. De ontvanger wendt zich voor de betaling van een belastingschuld in eerste instantie tot de belastingschuldige. Mocht die in gebreke blijven met betaling, dan biedt de Invorderingswet tal van mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen. Zo kunnen bestuurders in geval van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk worden gesteld voor (sommige) belastingschulden van lichamen met rechtspersoonlijkheid. Een complexe wettelijke regeling, waarin de melding van betalingsonmacht een cruciale rol speelt.

De lijst met aansprakelijkstellingsbepalingen is schier oneindig. Denk aan keten- en inlenersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de aanmerkelijkbelanghouder, en de aansprakelijkheid van (rechts)personen die een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen. De fiscus heeft hoge preferentie en gaat vóór de meeste andere crediteuren.

Open invorderingssysteem

En of het allemaal niet genoeg is, er geldt een zogenoemd ‘open invorderingssysteem’. De ontvanger mag ook gebruik maken van alle mogelijkheden voor invordering waarover een “gewone” schuldeiser beschikt, zoals het aanvragen van faillissement en het instellen van een actie uit onrechtmatige daad.

Gespecialiseerde bijstand bij invordering

Het invorderingsrecht is een uiterst complex rechtsgebied dat een scala aan vergaande bevoegdheden toekent aan de ontvanger. Deze bevoegdheden kunnen variëren van het leggen van beslag op eigendommen tot het innen van belastingen en boetes. Tegelijkertijd wordt vaak geconstateerd dat de rechtsbescherming tegen invorderingsmaatregelen te wensen overlaat. Juist dan is de bijstand van een ter zake gespecialiseerde advocaat onontbeerlijk.

Als u geconfronteerd wordt met invorderingsmaatregelen of vragen heeft over uw rechten en mogelijkheden in het invorderingsproces, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten. Ons team van ervaren advocaten staat klaar om u te ondersteunen en te adviseren in deze complexe en vaak uitdagende kwesties. Wij begrijpen de onzekerheid die gepaard gaan met invorderingsproblemen en zullen er alles aan doen om u te helpen een oplossing te vinden die recht doet aan uw belangen.

In een notendop

Belastingaanslag

Invorderingsmaatregelen

Invorderingswet 1990 (IW)

Beslaglegging

Open invorderingsysteem

Neem contact op met onze specialisten

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. R. (Roelof) Vos

Kennisartikelen over dit onderwerp

#317 Een “eigen beursje” voor de ontvanger (integrale proceskosten en schadevergoeding)

Het Bossche hof heeft de ontvanger onlangs veroordeeld tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van een belanghebbende[1]….

Lees meer

De race om bodemzaken. VFP 2013/43

Angelique Perdaems en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990,…

Lees meer