Spring naar content
Expertises

Valsheid in geschrift

Valsheid in geschrift is een strafbaar feit op basis van onder andere artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Deze bepaling bevat twee vormen. Enerzijds het valselijk opmaken van documenten met het oogmerk tot gebruik daarvan (lid 1) en anderzijds het gebruik maken of afleveren dan wel voorhanden hebben van valse geschriften (lid 2).

Fraude gaat vaak gepaard met de opmaak van onjuiste documenten om bijvoorbeeld de fraude in de boeken te maskeren. Maar wanneer is een document onjuist? Het Openbaar Ministerie stelt dikwijls dat een document niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar wat is de werkelijkheid? Wanneer spreek je nu echt van valsheid in geschrift? Om verweer te kunnen voeren is een goede juridische en feitelijke onderbouwing belangrijk. Onze specialisten weten waaraan een kansrijk verweer moet voldoen.

De bewijslast voor het Openbaar Ministerie

Ten aanzien van beide varianten moet vast komen te staan of een bepaald document in strijd is met de werkelijkheid (en dus vals is). Het is de taak van het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat sprake is van een vals document. Een onjuistheid in een document is echter niet genoeg. Ook moet sprake zijn van opzet.

Wij zien vaak dat het Openbaar Ministerie een bepaalde variant van de werkelijkheid probeert vast te stellen zonder dat daar gedegen bewijsmiddelen aan ten grondslag liggen.

Een voorbeeld: valsheid in geschrift en belastingfraude

In onze praktijk signaleren we dat een verdenking van belastingfraude regelmatig gepaard gaat met een verdenking van valsheid in geschrift. Zo kan sprake zijn van een onjuiste documenten zoals een factuur of aangifte waarmee de fiscale fraude zou zijn gepleegd.

Maar de fiscale ‘werkelijkheid’ loopt niet altijd synchroon met de civiele werkelijkheid. Een fiscale herkwalificatie van de feiten of de toepassing van het fiscale leerstuk fraus legis betekent namelijk niet zonder meer dat de onderliggende stukken vals zijn. Daarmee wordt immers geen afbreuk gedaan aan de (civielrechtelijke) werkelijkheid. Ook kan in dit type zaken het pleitbaar standpunt een rol spelen. Een beroep daarop is mogelijk indien de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte naar objectieve maatstaven redelijkerwijs kon en mocht menen dat zijn uitleg van het recht juist was. Indien een fiscaal standpunt pleitbaar is, is geen sprake van (voorwaardelijk) opzet.

Daarnaast kan de werking van artikel 69 lid 4 AWR voorkomen dat het indienen van een onjuiste aangifte wordt vervolgd op basis van valsheid in geschrift.

Goede kennis van het fiscale recht en de Algemene Wet Rijksbelastingen is daarom van uitermate groot belang bij de behandeling van een dergelijke strafzaak. Wij hebben deze expertise bij uitstek in huis aangezien wij eveneens zijn gespecialiseerd in de fiscale procespraktijk.

Valsheid in geschrift, witwassen en voordeel

Valsheid in geschrift wordt ook regelmatig in verband gebracht met witwassen of financieel voordeel. Hierbij is alertheid geboden! Wij constateren dat in dergelijke gevallen niet wordt voldaan aan het vereiste van het zogenaamde ‘causaal verband’, waardoor ook hier geen bewezenverklaring kan volgen. Een kwestie van juridische fijnslijperij, maar uiterst belangrijk als het om uw belangen gaat.

Heeft u vragen over valsheid in geschrift? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

 

In een notendop

Valsheid in geschrift?

Bewijslast voor het OM

Valsheid in geschrift en belastingfraude

Valsheid in geschrift, witwassen en voordeel

Neem contact op met onze specialisten

Mr. J.N. (Judith) de Boer

Mr. G.M. (Mariëlle) Boezelman

Mr. A.A. (Anke) Feenstra

Mr. P.J. (Peter) van Hagen

Mr. M. (Maaike) Coenen

Kennisartikelen over dit onderwerp

#300: Een onterecht steuntje in de rug: coronafraude?

We hebben de coronamaatregelen alweer een hele tijd achter ons gelaten. Maar de naweeën van die maatregelen zijn…

Lees meer

Onjuist, maar niet zonder meer bewust. Vaklunch.nl #473

Vervolging van fiscale fraude kent vele gedaanten, zo blijkt uit een arrest van hof Den Haag van 21…

Lees meer

Een onvervalst causaal verband? DD 2020/52

Wanneer wordt wit geld zwart en kan het dus worden witgewassen? Deze vraag is niet altijd eenvoudig te…

Lees meer